plik doc

Proces legislacyjny-czyli jak powstaje ustawa?

Procedura powstania ustawy
Proces legislacyjny Aby ustawa mogła być uchwalona, projektodawca musi wnieść do Sejmu, a ściślej - jak chce polska tradycja parlamentarna - do laski marszałkowskiej, inicjatywę ustawodawczą, czyli projekt ustawy z wnioskiem o jej rozpatrzenie przez izbę. Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnionymi do występowania z inicjatywą ustawodawczą są: prezydent, rząd, Senat, posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub komisja sejmowa), a także grupa co najm...

plik pdf

Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce

Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce
Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO UWYBORU WYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce raport KOWEZiU Warszawa 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STAN SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POLSCE – RAPORT Publikacja opracowana w ramach projektu Szkoła zawodowa szko...

plik pdf

pkm wykłady


Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład 1 Ogólne informacje o konstruowaniu maszyn Dr inŜ. Jacek Czarnigowski Pojęcia podstawowe Maszyna – mechanizm lub grupa mechanizmów wykorzystywana podczas procesu pracy lub przemiany energii na pracę mechaniczną. Maszyny robocze - za ich pomocą następuje zmiana własności, stanu, kształtu lub połoŜenia przedmiotu Silniki – za ich pomocą następuje zamiana energii na pracę 1 Pojęcia podstawowe Konstrukcja – abstrakcyjny zapis maszyny Konstruowanie...

plik doc

Arkusz obserwacji

Arkusz obserwacji lekcji
Załącznik Nr 8 do Regulaminu monitoringu i ewaluacji ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ BLOK: SZKOŁA: DATA: TRENER: TEMAT ZAJĘĆ: DYSPOZYCJE DO OBSERWACJI: SPOSTRZEŻENIA Czy zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem? Czy zajęcia odbywają się systematycznie? Czy sala lekcyjna jest oznakowana zgodnie z wymogami programu? Czy trener prowadzi...

plik doc

opis techniczny

opis techniczny do projektu budowlanego(domek jednorodzinny parterowy)
PROJEKT BUDOWLANY DOMU JEDNORODZINNEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Projekt przygotowany przez : Ilona Wojciechowska Rok akademicki : 2009/2010 Gliwice 2009r. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego Inwestycja: Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy. Adres inwestycji: Zabrze, ul. Szczęść Boże 1, działka nr 78/9...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,