plik doc

egzam z PKM

egzamin z PKM sem5 PK
1. RACJE ISTNIENIA WYTWORU 1. Racja celowości technicznej 2. Racja celowości ekonomicznej 3. Racja technologiczności konstrukcji RACJA CELOWOŚCI TECHNICZNEJ – konstrukcja jest to obraz maszyny lub formy użytkowej posiadającej zespół cech konstrukcyjnych ze względu na określoną funkcję, powstający w umyśle konstruktora Maszyna jest to twór materialny wykorzystujący zjawiska fizyczne w celu wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii Forma użytkowa jest...

plik pdf

Ćw. 2 - pkm laboratorium

instrukcja do laborki - poniedziałek 5.11, gr. C

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2

Opracował: Tadeusz Li kiewicz Temat: Wyznaczanie podstawowych parametrów procesu hamowania

1. Wprowadzenie

Dla zmniejszenia pr dko ci pojazdu lub jego zatrzymania konieczn...

plik doc

pkm śćiąga


POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA NITOWE: W złączach nitowych elementów stalowych stosuje się nity ze stali plastycznych St2N, St3N, St4. Do innych łączonych metali stosować nity z podobnego materiału co materiały łączone. ZALETY: brak zmian strukturalnych mat. Łączonego, brak naprężeń wewnętrznych i odkształceń w elementach łączonych WADY: znaczny ciężar połączenia, osłabienie przekroju elementów łączonych (od13do40%), pracochłonność połączenia, trudność uzyskania szczelności połączenia. Zakuwan...

plik doc

ściąga z Pkm

notatka zawiera podstawowe zagadnienia początku pkm, brak wzorów
Połączenia spawane-łączenie materiału poprzez jego miejscowe stopienie z dodaniem lub bez spoiwa (tego samego co materiał spawany), nie stosuje się docisku materiału. Rodzaje: gazowe, łukowe, atomowe, plazmowe, elektronowe, laserowe. rodzaje: gazowe, łukowe, atomowe, plazmowe, elektronowe, laserowe. ZALETY: umożliwiają łączenie części metalowych bez użycia dodatkowych elementów zwiększających ciężar całości, pozwalają uzyskać...

Ostatnie wyszukiwania