plik doc

Syllabus od mgr Kampki ćw

Materiał od mgr Kampki dotyczący ćwiczeń.
Wydział Nauk Humanistycznych SGGW Rok akademicki 2008/2009 Kierunek: pedagogika, studia niestacjonarne, licencjackie wykład 1Tytuł przedmiotuWprowadzenie do socjologii 2.Liczba godzin30 3semestrII 4. Termin i miejsce zajęćSobota, gr. 2: 11.00 ? 13.15 bud. 34, s. 3/83; 5.DyżurySobota (turnus B), godz. 13.30-14.30, bud. IV s. 13 6.Liczba punktów kredytowych (ECTS) 7.Osoba prowadząca przedmiot; adres mailowyDr Agnieszka Kam...

plik odt

WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII

Teorie i metody socjologiczne. Człowiek istotą społeczną. Perspektywa socjobiologiczna Kultura Interakcje społeczne Socjalizacja i wychowanie Kontrola społeczna Grupa Rodzina Struktura społeczna Zróżnicowanie i nierówności społeczne Globaliza

WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII

Anna Mielczarek-Żejmo
LITERATURA
„CZŁOWIEK W TEATRZE ŻYCIA CODZIENNEGO” Erwing Goffman /konieczne do zaliczenia/
„WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII” B. Szacka...

plik docx

systemy i struktury proste

socjologia notatki

Systemy i struktury

Systemy i struktury proste

  1.  struktura społeczna „Czysta konfiguracja, forma wielokierunkowych stosunków społecznych, niezależnie od tego między innymi występują i czego dotyczą”
  2. Treść kształcenia, podstawowe p...

plik doc

wspóczesne teorie socjologiczne

Bardzo przydatne informacje z zakresu teorii socjologicznych.
WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE Literatura: J. Turner ?Struktura teorii socjologicznej? J. Szacki ?Historia myśli socjologicznej? R. Merton ?Teoria socjologiczna i struktura społeczna? E. Mokrzycki (red.) ?Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej? E. Mokrzycki ?Filozofia nauki a socjologia. Od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej? P. Sztompka ?Teoria i wyjaśnianie. Z met...

plik doc

odżywianie

WYBRANA RODZINA W ODNIESIENIU DO DZIEDZINY ŻYCIA JAKĄ JEST ODŻYWIANIE SIĘ.
W OPARCIU O DOSTĘPNĄ LITERATURĘ ORAZ WŁASNE OBSERWACJE PRZEDSTAW CZYNNOŚCI JAKIE PODEJMUJE WYBRANA RODZINA W ODNIESIENIU DO DZIEDZINY ŻYCIA JAKĄ JEST ODŻYWIANIE SIĘ. Żywność, sposób jej spożywania i czynności z nią związane są trwałym elementem historii rozwoju ludzkości, stanowią swoisty środek umożliwiający człowiekowi zarów...

plik doc

Współczesne nurty socjologii ściąga

Zagadnienia dotyczące współczesnych nurtów socjologii
1. Jakie są główne nurty (perspektywy teoretyczne) w socjologii? funkcjonalizm teoria konfliktu, socjologia krytyczna ? Marks teoria konfliktu,? Weber interakcjonizm symboliczny fenomenologia społeczna perspektywa strukturalistyczna, neoinstytucjonalizm 2. Metafory rdzenne i główne założenia głównych nurtów? -Funkcjonalizm- -odwołuje się do metafory organizmu (później systemu) -w socjologii i antropologii jedna z ważniejszyc...

plik doc

Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\'

Dziecko w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu.
Alicja ?.. Temat: Dziecko w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu. Temat uszczegółowiony: Dziecko cierpiące w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu. I. Literatura podmiotu: 1. Boyle D., Slumdog. Milioner z ulicy, 2008. 2. Carter K., Fot. Dzieck...

plik doc

ROZMOWA O WIELKIEJ PRZEMIANIE A.KOŹMIŃSKI SZTOMPKA

ROZMOWA O WIELKIEJ PRZEMIANIE ANDRZEJ K KOŻMIŃSKI I PIOTR SZTOMPKA PRACA ZALICZENIOWA
Rozmowa o wielkiej przemianie Znajomy kilkulatek, wwieziony po raz pierwszy na Kasprowy, spojrzał w dół ze zdziwieniem i mądrze powiedział: ?Jaka Polska jest duża!?. Andrzej K. Koźmiński i Piotr Sztompka wybrali podobny punkt obserwacyjny: hotel ?Belvedere? w Zakopanem. Spędzili tam parę dni na rozmowie, którą nagrywali. W świetle wyników okazuje się, że wiele stamtąd widać, może nawet wię...

plik doc

Socjologia dla Pedagogiki

Omówione zagadnienia egzaminacyjne z podstaw socjologii
1.Co to jest socjologia ? Socjologia - nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Metody i narzędzia badawcze socjologii? metody badań socjologicznych podzielić można przede wszystkim na: a)metody jakościowe b)metody ilościowe Narzędzie badawcze to coś, przy pomocy czego będziemy gromadzić informacje : np. kwestionariusz, test czy ankieta. Filozoficzne teorie powstania społeczeństwa? Wprowad...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,