plik doc

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU UKĄSZENIA PRZEZ OWADY I ZWIERZĘTA.

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU UKĄSZENIA PRZEZ OWADY I ZWIERZĘTA.
Beata Chilińska PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU UKĄSZENIA PRZEZ OWADY I ZWIERZĘTA.       Ukąszenia (ugryzienia) przez zwierzęta. Pogryzienia są niebezpieczne ze względu na ogromne ryzyko zakażenia znajdującymi się w paszczy zwierzęcia licznymi bakteriami, które w momencie ukąszenia przenikają do rany. Sprawcami większości ugryzień są psy, koty, rzadziej zwierzęta leśne. Wygląd rany kąsanej zależy od gatunku...

plik doc

pierwsza pomoc

Konspekt zajęc z pierwszej pomocy
Temat: Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej w sytuacjach zagrożenia życia. Czas trwania zajęć: 45 min. Adresat: Uczniowie szkoły podstawowej - klasa VI Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cel ogólny lekcji:       Zapoznanie uczniów z definicją pierwszej pomocy przedmedycznej i zasadami jej udzielania w sytuacjach ratujących życie osób poszkodowanych (rannych i nieprzytomnych) w wypadkach. Cele szczegółowe lekcji:     &n...

plik doc

test z pierwszej pomocy przedmedycznej

pytania sprawdzające z pierwszej pomocy przedmedycznej dla ucznów szkoły podstawowej
PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH       (test sprawdzający) Poprawna odpowiedz jest tylko jedna. 1) Samochód osobowy uderza w drzewo. Z pod silnika leje się ciecz ,a z pod maski unosi się dym. W pojeździe jest jedna osoba, która się nie rusza. Co robisz? a) podbiegam do samochodu jak najszybciej, żeby pomóc poszkodowanemu, b) wołam kogoś dorosłego do pomocy i raze...

plik docx

Krwotok pierwsza pomoc

opis zachowania podczas krwotoku

KRWOTOK jest to wylew krwi w pełnym jej składzie poza światło naczynia krwionośnego lub poza serce wskutek przerwania ciągłości ich ścian. Krwotok może być następstwem urazu lub pęknięcia zmienionego chorobowo naczynia, którego ściana nie wytrzymała ciśnienia krwi. W zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia krwionośnego wyróżnia się krwotoki: tętnicze, żylne i z naczyń włosowatych. Rodzaj...

plik doc

pierwsza pomoc

pierwsza pomoc
Klasa: IV SP Cele; - uczeń zna zasady udzielania I pomocy, - potrafi zmierzyć tętno i oddech, - uczeń zna pojęcie reanimacja, resuscytacja, - pamięta numery alarmowe, - potrafi właściwie się zachować, gdy ktoś potrzebuje pomocy, - umie współdziałać w grupie. Metody pracy; pogadanka, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne. Formy pracy: indywidualna, grupowa. Czas zajęć; 45 min. Środki dydaktyczne; fantom, zegarek, koc. Przebieg zajęć: 1.Powitanie uc...

plik doc

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach

Podstawowe czynności wykonywane na miejscu zdarzenia.....
Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach Bezpośrednie zagrożenie życia Def. Znaczne ograniczenie lub ustanie co najmniej jednej z trzech podstawowych funkcji życiowych człowieka:       oddechu       krążenia       przytomności Pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego BRAK 1. POMOCY= NIECHYBNA ŚMIERĆ Utrata przytomności I Rozpoznanie:       brak kontaktu słownego...

plik doc

Urazy rozpoznanie i pierwsza pomoc

Zanim podejdziesz! I – Bezpieczeństwo II – Ocena miejsca zdarzenia III – Ilość poszkodowanych (triage) IV – Powiadomienie odpowiednich służb V – Udzielanie pomocy przedmedycznej Priorytety! I Zadbaj o BEZPIECZEŃSTWO II Człowiek aby przeżyć musi po
Urazy – rozpoznanie i pierwsza pomoc Zanim podejdziesz! I – Bezpieczeństwo II – Ocena miejsca zdarzenia III – Ilość poszkodowanych (triage) IV – Powiadomienie odpowiednich służb V – Udzielanie pomocy przedmedycznej Prio...

plik doc

Urazy rozpoznanie i pierwsza pomoc

urazy
Urazy – rozpoznanie i pierwsza pomoc Zanim podejdziesz! I – Bezpieczeństwo II – Ocena miejsca zdarzenia III – Ilość poszkodowanych (triage) IV – Powiadomienie odpowiednich służb V – Udzielanie pomocy przedmedycznej Priorytety! I Zadbaj o BEZPIECZEŃSTWO II Człowiek aby przeżyć musi posiadać oddech i krążenie III Kupuj czas!!! IV Dbaj o drożność dróg oddechowych!!! V Stabilizuj kręgosłup szyjny!!! Działania I - Do poszkodowanego podchodź zawsze tak, by Ciebie widzi...

plik doc

pierwsza pomoc

pierwsza pomoc
Klasa: IV SP Cele; - uczeń zna zasady udzielania I pomocy, - potrafi zmierzyć tętno i oddech, - uczeń zna pojęcie reanimacja, resuscytacja, - pamięta numery alarmowe, - potrafi właściwie się zachować, gdy ktoś potrzebuje pomocy, - umie współdziałać w grupie. Metody pracy; pogadanka, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne. Formy pracy: indywidualna, grupowa. Czas zajęć; 45 min. Środki dydaktyczne; fantom, zegarek, koc. Przebieg zajęć: 1.Powitanie uczn...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,