plik doc

makrostruktury.doc


1. Typologia społeczeństw. Społeczeństwa tradycyjne: łowców zbieraczy, pasterskie, rolnicze, cywilizacje przedindustrialne. Społeczeństwa nowoczesne (przemysłowe). Pojęcie nowoczesności. Determinanty przejścia od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesnych. Społeczeństwo ? system wzajemnych zależności, jakimi jednostki są ze sobą powiązane. Współczesne społeczeństwa to tysiące ludzi zamieszkujących aglomeracje miejskie. Społeczeństwa pojawiły się w II połowie XX wieku. Były rozproszone...

plik doc

teoria zmian społecznych


Wykład nr 1 TEORIA ZMIANY SPOŁECZNEJ I cz .zaczyna się od Platona ?od Greków. Dziedzina ;Filozofia historii ,jak toczą dzieje ludzkich społeczeństw I cz.- socjologowie : 1.próbują odpowiedzieć na pytanie o przejście formacyjne-przejście między społeczeństwo tradycyjne a społeczeństwo przemysłowe 2.kolejne przejście społeczeństwo nowoczesne przemienia się w społeczeństwo ponowoczesne (prorocy) III cz. Próba uporanie się z dziedzictwem Comta ( społeczna statyka i społeczna dynam...

plik doc

socjologia podstawy na egzamin 1

podstawy socjologii I rok w formie skompresowanej część I
Kultury postfiguratywne(w społeczeństwach przedindustrialnych): jedno przeznaczenie dla dziecka ,dziecko będzie takie jak jego rodzice, jest ciągłość, zmiany trudno zauważyć(rodziny tradycyjne),przekonanie przez starszych ze istnieje tylko jeden sposób ukształtowania pomyślnego losu dziecka. -wymagają obecności 3 generacji związane ze społeczna rolą pokoleń, przeszłość dorosłych stanowi przyszłość młodych, kształtowanie przyszłośc...

plik doc

Audiowizualne materiały dydaktyczne

charakterystyka audiowizualnych środków dydaktycznych
Audiowizualne materiały dydaktyczne - wszelkie słuchowo-wzrokowe pomoce naukowe: przeźrocza, foliogramy, filmy, nagrania magnetyczne, płyty, taśmy itp., służące nauczycielom i uczniom do upoglądowienia programu nauczania, ułatwienia przekazu informacji lub opanowania umiejętności. Audiowizualne środki dydaktyczne ? urządzenia techniczne, aparatura; rzutniki, projektoskopy, magnetofony, magnetowidy służące do odtwarzania materiałów słu...

plik odt

profilaktyka raka piersi

materiały dotyczące profilaktyki raka piersi
W placówkach medycznych pojawia się coraz więcej nowoczesnego sprzętu do badania piersi. Przeczytaj, czy jest on skuteczny. Wiemy, że rak piersi wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny. Wiemy też, że im szybciej guz zostanie rozpoznany, tym łatwiej i z jak najmniejszą szkodą dla pacjentki, można go usunąć. Jednak tradycyjne urządzenia służące do wczesnej diagnozy choroby wciąż są niewystarczająco skuteczne. Dlatego powstają nowe,...

plik doc

Szacka

zagadnienia
Trzy typy panowania wg Maxa Webera (legalne, charyzmatyczne, tradycyjne). Max Weber wyróżnił trzy typy prawomocnego panowania: Panowanie charyzmatyczne- wynika ze szczególnych cech osobowości przywódcy, dzięki którym zwierzchnictwo jest spontanicznie uznawane przez ludzi. Są oni pod wpływem przywódcy. Osoby takie mają charyzmę. Panowanie charyzmatyczne spotykane jest w ruchach religijnych, podwórkowych grupach. Jest to najbardziej elementarna i najpierwotniejsza forma przy...

plik doc

Socjologia

prezentacja multimedialna
Społeczeństwo tradycyjne ? każde społeczeństwo, które nie osiągnęło jeszcze etapu społeczeństwa przemysłowego, a więc zarówno społeczeństwo rolnicze jak i społeczeństwo pierwotne, charakteryzujące się dużym odsetkiem ludności zamieszkałej na wsiach; wysokim analfabetyzmem; dominacja grup pierwotnych nad wtórnymi; brakiem instytucji formalnej kontroli lub niewielką ilością tego typu instytucji; gospodarką opartą na rolnictwie i rzemiośle, gdzie podstawową jednostką...

plik doc

typy społeczeństw społeczeństwo tradycyjne

4 dostalam ;p
TYPY SPOŁECZEŃSTW. SPOŁECZEŃSTWO TRADYCYJNE wykonały: Dominika Ługowska i Karolina Marszałkowska SPIS TREŚCI 1. Słownikowa definicja społeczeństwa 3 2. Internetowa definicja społeczeństwa 4 3. Typy społeczeństw 5 4. Informacje ogólne o typach społeczeństw 6-7 5. Społeczeństwo industrialne (przemysłowe) 8-9 6. Społeczeństwo postindustri...

plik odt

przewrót kopernikański

przewrót
Sądy a priori stosują się więc do przedmiotów, a dzieje się to dzięki temu, że przedmioty nie są od tych sądów niezależne, lecz właśnie są przez te sądy ukształtowane. To wytłumaczenie syntetycznych sądów a priori osiągnięte zostało za cenę całkowitej przemiany pojęcia przedmiotu. Jak poprzednio o czasie i przestrzeni, tak teraz z kolei i o innych składnikach przedmiotów okazało się, że pochodzą z podmiotu. Okazało się, że tradycyjne przeciwstawienie podmiotu i przedmiotu było wadl...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,