plik doc

Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT

Problemy pielęgniarskie występujące najczęściej u pacjentów hospitalizowanych w OIT
Problemy pielęgniarskie występujące najczęściej u pacjentów hospitalizowanych w OIT Problemy związane z diagnostyką Potrzeba wykonania badań laboratoryjnych i bakteriologicznych Cel: przygotowanie pacjenta (psychiczne i fizyczne) właściwa technika pobrania i zabezpieczenia materiału do badań ochrona pacjenta i personelu przed zakażeniem Plan: poinformowanie pacjenta o sposobie po...

plik doc

POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N

POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU NERWOWEGO
POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU NERWOWEGO BÓL GŁOWY Z PRZYCZYN NEUROGENNYCH rozpoznanie stanu chorego w zakresie charakterystyki bólu: okoliczności występowania bólu, jego natężenia, charakteru, pozycji ciała, która nasila ból lub przynosi ulgę. Monitorowanie stanu prowadzimy do czasu wyeliminowania bólu. określenie potraw, po spożyciu których ból w...

plik doc

diagnozy pielęgniarskie w chirurgii

ogólne diagnozy pielęgniarskie w chirurgii
Diagnozy pielęgniarskie Ogólne problemy pielęgnacyjne w chirurgii 1.Problem: U chorego występuje ból kończyny dolnej, spowodowany zakrzepowym zapaleniem żył. Cel: Zmniejszenie bólu, zapobieganie wystąpieniu lub wczesne rozpoznanie zatoru tętnicy płucnej. Plan działania: Poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku, Ułożenie kończyny w pozycji przeciwobrzękowej na szy...

plik docx

POSTEPOWANIE PIELĘGNIARSKIE WOBEC PACJENTA Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGO.

POSTEPOWANIE PIELĘGNIARSKIE WOBEC PACJENTA Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGO.

POSTEPOWANIE PIELĘGNIARSKIE WOBEC PACJENTA Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGO.

Urazy kręgosłupa ( złamania, podwichnięcia, zwichnięcia) nie powodują uszkodzeń rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych. W zależności od mechanizmu dochodzi do uszkodzeń stabilnych lub niestabilnych (z rozerwaniem więzadeł). W zależności od kierunku...

plik doc

Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie

REAKCJA DZIECI NA CHOROBĘ I FAKT HOSPITALIZACJI- POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE
Sylwia Zagórska Pielęgniarstwo II rok REAKCJA DZIECI NA CHOROBĘ I FAKT HOSPITALIZACJI- POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE Choroba i hospitalizacja stanowią czynniki utrudniające normalne zaspokajanie potrzeb psychospołecznych. Choroba powoduje powstanie w organizmie ludzkim ogólnych zmian biologicznych, które stanowią ujemne bodźce działające na psychikę dzi...

plik doc

Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie

Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowym porażeniem dziecięcym określa się grupę zaburzeń neurologicznych wywołaną uszkodzeniem mózgu w okresie płodowym, okołoporodowym lub wczesnym niemowlęcym. Porażenie mózgowe jest wynikiem uszkodzenia mózgu już w okresie płodowym. Do czynników ryzyka zaliczyć można asfiksję, niedotlenienie, uraz okołoporodowy, infekcje wrodzone lub okołoporodowe, zaburzenia metaboliczne, jak hiperbilirubinemia i hipoglikemia. Wcześniactwo jest najważniejszym pojedynczym...

plik docx

Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej

praca na Filozofie i etykę zawodu. Praca na 4.

„NARUSZENIA I DYLEMATY ETYKI PIELĘGNIARSKIEJ”

Respektowanie praw człowieka i ochrona godności ludzkiej bezpośrednio powiązane są z istotą i celami pielęgniarstwa. Pierwsze szkoły pielęgniarskie i położnicze, za główny cel kształcenia przyjmowały wykształcenie w pielęgniarkach - absolwentkach poczu...

plik pdf

Status PTP

Status Polskiego towarzystwa pielęgniarskiego
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny. §1 Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) zwane dalej „Towarzystwem” jest stowarzyszeniem naukowym i posiada osobowość prawną. §2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.,st, Warszawa. §3 Towarzystwo jest stowarzyszeniem, zarejestr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,