plik doc

psychologia

psychologia
I Komunikacja interpersonalna-kom.niewerbalna. *Pierwsze wrażenie, %udział ego co osoba mówi(7%-treść,38%-brzmienie głosu, 55%-mowa ciała); A.Mehrabian w latach70-tych; *Funkcje kom.niewerbalnej – uzupełnia kom.werbalną, przekazuje emocje, informuje o postawach ( stosunek do kogoś/czegoś), informuje o cechach osobowości ( jacy jesteśmy), ustala stosunki międzyludzkie (stos.władzy nad innymi). * Kom. niewerbalna – geneza: -wrodzona, -nabyta, -podobienstwo do świata zwier...

plik doc

pedagogika

wiadomości dot języka migowego
Język migowy- jest to zespół środków stosowanych przez osoby niesłyszące w porozumiewaniu się pomiędzy sobą i z osobami słyszącymi, obejmujący właściwe danym środowiskom słownictwo -zbiór społecznie wytworzonych i obowiązujących znaków migowych oraz reguły określające ich użycie. Badania przeprowadzone w ostatnich latach dowiodły, iż język migowy może być rozpatrywany jako ?naturalny język?, porównywany z językiem fonicznym. Szybkość przekazu myśli, wyraż...

plik doc

MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu

Media w edukacji Pytania egzaminacyjne i materiał na egzamin od wykładowcy - otrzymane od studentki pedagogiki
Media w edukacji Materiały do Testu dla studentów studiów zaocznych 1. Tytuły książek Marshalla McLuhana: a. Mechaniczna narzeczona (1951) b. Galaktyka Gutenberga (1962) c. Zrozumieć media (1964) Tytuł książki Waltera Onga: Oralność i pismienność. Słowo poddane technologii. Tytuł książki Neila Postmana: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu....

plik doc

Komunikacja

Komunikacja
Komunikacja nieoralna oralna 1- słowo mówione 2- słowo pisane 3- mimika, proksemika (odległości), kinezyka (gesty) 4- jakość wokalna (dźwięki) Ad3. Proksemika I strefa- intymna 0-45 cm II strefa- osobista 45,1 do 120 cm III strefa- społeczna 121- 360 cm IV strefa- publiczna od 361 Model komunikacji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA- BARIERY intencja ekspresja hałas uwaga zrozumienie pamięć uczucia kompetencje dobra wola BARIERY W PRZYJMOWANIU TREŚCI Rodzaj...

plik odt

Okresy rozwojowe Debesse "Etapy wychowania"

Ogólna charakterystyka okresów rozwojowych wg Debesse. Wiek dziecinnego pokoju, wiek koziołka, wiek szkolny, wiek niepokojów dojrzewania, wiek młodzieńczego entuzjazmu, dorosłość, starość
WIEK DZIECINNEGO POKOJU (HODOWANIA) 1. Wiek: 0-3 2 fazy wzrastania: I – trwa 12 m-cy – okres przebudzenia II – 2-3 rok życia – rozwój dziecka 2. Rozwój fizyczny (dominujący) I – spanie, jedzienie, poruszanie się (gesty), gaworzenie II – chodzenie, mowa, samodzielne jedzenie, kontrola wypróżniania k...

plik docx

komunikacja psychiatria

www

Komunikowanie się stanowi ważną dziedzinę działalności opieki pielęgniarskiej. Kontakt ten powinien być nacechowany empatią. Komunikowanie się to proces, umiejętność, w którym ludzie wymieniają informacje, dzielą się poglądami i wyrażają samych siebie we wzajemnych relacjach.

plik doc

PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII

DOBRE NA ŚCIĄGE
. - każde pytanie musi mieć jeden punkt odniesienia nie wolno pytać o kilka rzeczy, pytanie musi mieć charakter konkretny, skonkretyzowane. Odpowiedzi nie mogą być ogólnikowe Ogólnikowe, -muszą być pytania filtrujące np. czy palisz odp. Tak, cd pyatania ile palisz... -czy to pytania otwarte czy zamknięte, pytania zamknięte to gotowa kateperia od...

plik doc

historia sztuki okres katakumbowy, bazylikowy, bizancjum, gotyk


Sztuka gotyku Cechy -materiałem budowlanym była cegła Sztuka gotyku Cechy-wykorzystanie do budowy cegły czerwonej (czasami stosowano kamień ciosany-budowane były kościoły zamki obronne, ratusze, kamienice, szpitale, hale targowe-strzeliste budowle, przeważają linie pionowe, wertykalizm. We Francji gotyk wertykalny, w Anglii gotyk horyzontalny, niskie budowle, jedynie wieża była elementem wertykalizmu. -wznoszenie wież -wykorzystanie sklepienia krzyżowo ?żebrowego -wykończenie drz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,