plik doc

nazwiska w patomorfologii

nazwiska w patom
ciałka \ guzki \ inkluzje \ ... Adria – miocyty serca, które utraciły poprzeczne prążkowanie i miofilamenty z powodu toksycznego uszkodzenia Adriamycyną (doxorubicyną); Aschoff (guzki) – ogniska zwyrodnienia śluzowatego i włóknikowatego w mięśniu sercowym w przebiegu gośćcowego zpalenia mięśni sercowego; Asteroid bodies (ciałka gwiaździste) – kwasochłonne, gwiaździste wtręty (inkluzje) w komórkach olbrzymich w sarkoidozie i berylozie. Auera – pojedyncze, pałeczkowate...

plik pdf

przekrwieni

przekrwienie niedokrwieni
R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 PRZEKRWIENIE R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 • jest to zwiększenie ilości krwi znajdującej się w tkankach. – 1. – 2. – 3. przekrwienie tętnicze (czynne) przekrwienie żylne (bierne) przekrwienie tętniczo – żylne (mieszane) Przekrwienie czynne R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 • Fizjologiczne – czynnościowe • Porażenne – neurowegetatywne • Odruchowe 1 Przekrwienie bierne Inaczej nazywane zastojem żylnym • uogólnione • miejscowe R....

plik doc

dur brzuszny

praca samokształceniowa
DUR BRZUSZNY - (łac. Typhus abdominalis), zwany dawniej tyfusem lub tyfusem brzusznym. Występuje tylko u ludzi, jest chorobą zakaźną, o paru czy kilkutygodniowym przebiegu, charakteryzującą się wysoką, długo utrzymującą się gorączką, skąpą wysypką plamisto-grudkową, powiększeniem śledziony. Jest to choroba uogólniona, z umiejscowieniem zarazka przede wszystkim w jelitach. Objawy duru brzusznego (a więc i ,,odurzenie?? chorego-od którego pochodzi nazwa ,,du...

plik doc

Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, w

Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego.
Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, wskazania do leczenia chirurgicznego Główny objaw ?Silny ból brzucha ?2. Niestrawność i wymioty ?3. Dysfagia ?4. Zaburzenia rytmu wypróżnień ?5. Powiększenie obwodu brzucha ?6. Krwawienie z przewodu pokarmowego ?7. Żółtaczka ?8. Inne objawy chorób przewodu pokarmowego Silny ból brzucha ? lokalizacja 1.Nadbrzusze: a) choroba wrzodowa b) zapalenie trzustki...

plik doc

zagadnienia na internistyczne cd

egzamin
UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DIAGNOSTYCE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA BADANIA PRZEDMIOTOWE: 1.Ogólne: - ocena deformacji klatki piersiowej - występowanie kępek żółtych na powiekach- zaburzenia lipidowe - podbiegnięcia krwawe na spojówkach i bł. Śluzowych- infekcyjne zap. Wsierdzia - twarz mitralna (zaczerwienienie, zasinienie nosa, policzków, warg)- wady zastawki mitralnej...

plik docx

Budowa i funkcje nerki

5 stron

Nerka (ren) jest parzystym narządem miąższowym, gruczołem cewkowym złożonym, produkującym mocz, kształtu fasoli, konsystencji spoistej, barwy ciemnoczerwonej (dzięki dużej zawartości krwi). Masa nerki wynosi od 120 do 200g, długość  10-12 cm, szerokość  5-7cm oraz grubość  3-4cm.<...

plik rtf

Proces pielęgnowania w OZT

Etiologia, przebieg,leczenie,problemy pielęgnacyjne.
PIELĘGNOWANIE CHOREGO W OSTRYM ZAPALENIU TRZUSTKI TRZUSTKA (pancreas) jest narządem polożonym zaotrzewnowo w górnej części jamy brzusznej. Składa się z nastepujących części anatomicznych: - głowy objętej przez pętlę dwunastniczą, - trzonu, który przylega do ściany żołądka, - ogona sięgającego do wnęki śledziony. Trzustka jest gruczołem wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego. Skupiska komórek wewnątrzwydzielniczych nazwane...

plik rtf

urazy okołoporodowe u noworodków

urazy
URAZY OKOŁOPORODOWE U NOWORODKÓW Urazy występują w 1,5-3% wszystkich porodów niezależnie od sposobu ukończenia ciąży, dojrzałości i urodzeniowej masy ciała noworodka. Urazy okołoporodowe powodują zaburzenia obserwowane zaraz po porodzie lub w kilka dni po nim. Noworodki doznają złamań, uszkodzeń nerwów i narządów wewnętrznych – wątroby, śledziony, nerek, nadnerczy. Na urazy częściej narażone są noworodki z dużą masą ciała. Czynniki stanowiące przyczynę urazów okołoporodowych M...

plik docx

Krwotok pierwsza pomoc

opis zachowania podczas krwotoku

KRWOTOK jest to wylew krwi w pełnym jej składzie poza światło naczynia krwionośnego lub poza serce wskutek przerwania ciągłości ich ścian. Krwotok może być następstwem urazu lub pęknięcia zmienionego chorobowo naczynia, którego ściana nie wytrzymała ciśnienia krwi. W zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia krwionośnego wyróżnia się krwotoki: tętnicze, żylne i z naczyń włosowatych. Rodzaj...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,