plik docx

Diagnozy łacińskie w pediatrii

Najczęstsze choroby wystepujace u dzieci, w łacinie :)

Diagnozy łac. Pediatri

Anaemia                                        niedokrwostość

Anorexia                                        brak łakinienia

Ascaris lumbricoides                   glista ludzk...

plik doc

pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci

Praca przedstawia rolę pielęgniarki w diagnostyce wrodzonych chorób metabolicznych u dzieci
Akademia Humanistyczno ? Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie Pomostowe studia pielęgniarskie Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób przemiany materii u dzieci Praca zaliczeniowa z praktyk z zakresu Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego Warszawa 2009 Czym jest przemiana materii ? Pojęcie przemiany materii jest równoznaczne z pojęc...

plik doc

Choroby w pediatrii

Kompendium z wykładów dr n. med J. Rusina
PEDIATRIA KOMPENDIUM Z WYKŁADÓW dr n. med. Józef Rusin 1. Stany niedoborowe Krzywica (rachitis) jest to osteomalacja dotycząca rosnących kości, wywołana niedoborem wit. D3. Innymi przyczynami krzywicy mogą być: Witamina D3 (cholekalcyferol) znajduje się głównie w mięsie, wątróbce, rybach i mleku. Wytwarzana jest równie...

plik doc

katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria

Przydatne do procesu pielęgnacyjnego na oddzi. pediatrii
/ STAN, PROBLEM CEL OPIEKI PLAN OPIEKI 1. BRAK NAWYKÓW HIGIENICZNYCH Nauka nawyków higienicznych Zapewnienie komfortu psychicznego Zapobieganie zakażeniom 1. Ocena stanu skóry 2. Zaplanowanie kąpieli 3. Zachęcanie do wykonania toalety 4. Nadzór nad kąpielą 5. Pomoc dziecku w kąpieli 6. Nadzór nad toaletą jamy ustnej 7. Nadzór nad toaletą jamy nosowej ( oczyszczanie, nawilżanie śluzówki ) 8. Pielęgnacja oczu 9. Pie...

plik doc

konspekt edukacji pediatria

konspekt edukacji z pediatrii
TEMAT PRACY: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na poza nim Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Konspekt edukacji pacjenta Temat: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na poza nim. Miejsce: Szpital( oddział pediatryczny) Wiek: 5- 10 lat Płeć: dziewczyny i chłopcy Cel ogólny: Zapoznanie dziecka z zasadami bezpieczeństwa w domu i poza nim W wyniku realizacji tej części tema...

plik doc

Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych u dzieci

Opisanie zasad obowiązujących przy pobieraniu materiału do badania mikrobiologicznego u dzieci.
ZASADY POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH U DZIECI OGÓLNE ZASADY POBIERANIA I PRZESYŁANIA MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH: 1. Materiał należy pobrać: - z miejsca zmienionego chorobowo - przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (wyjątkowo-, jeżeli dziecko jest w trakcie antybiotykoterapii- przed kolejna dawką leku; na skierowaniu zaznaczyć, jaki lek i jak długo pacjent otrzymu...

plik odt

Jadłowstręt psychiczny-czynniki wyzwalające, objawy,diagnoz

Jadłowstręt psychiczny-czynniki wyzwalające, objawy,diagnozowanie,leczenie i pielęgnacja pacjentów Jest to choroba,która występuje zazwyczaj u młodych dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat charakteryzująca się zaburzeniami odżywiania oraz silnym lękiem przed otyłością, a także nieprawidłową oceną własnego wyglądu. Anoreksja rozpoczyna się zwykle w sposób skryty, najczęściej niewinnym odchudzaniem się.
Praca samokształceniowa z pediatrii Jadłowstręt psychiczny-czy...

plik doc

literatura POZ

bardzo przydatne
      Abramczyk A. Problemy edukacji zdrowotnej w rodzinie i środowisku, Warszawa 1997       Bożkowa K. Opieka zdrowotna nad rodziną, Warszawa PZWL 2003       Bożkowa K. (red) Zdrowie dzieci i młodzieży a edukacja, Warszawa- Kraków, PWN 1989, AP       Charońska E. Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej, Warszawa, CEM 1997       Górajek- Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarski...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,