plik docx

pediatria

Pediatria okresy rozwojowe

Pediatria okresy rozwojowe

1.okres noworodkowy od urodzenia do  1go m. ż.

Pierwsze 4 tygodnie życia stanowią okres  adaptacji ustroju do samodzielnego życia poza organizmem matki przez  :

plik rtf

proces pielęgnowania - pediatria -wytrzewienie jelit

roces pielęgnowania - pediatria -wytrzewienie jelit
PROBLEM CEL METODA CZAS REALIZACJI PLANOWANY WYNIK 1.Wymioty - zapobieganie utracie elektrolitów - nawodnienie dziecka - obserwacja koloru, rodzaju wymiocin (dławiące, z wysiłkiem, gwałtowne, z oporem, bez oporów), czasu wystąpienia (na czczo, po posiłku, niezależnie), częstości wystąpień (jednorazowo, kilkakrotnie) - stosowanie leków przeciwwymiotnych na zlecenie lekarza - bilans wodny, zapewnienie pacjentowi odpowiedniej ilośc...

plik doc

konspekt edukacji pediatria

konspekt edukacji z pediatrii
TEMAT PRACY: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na poza nim Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Konspekt edukacji pacjenta Temat: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na poza nim. Miejsce: Szpital( oddział pediatryczny) Wiek: 5- 10 lat Płeć: dziewczyny i chłopcy Cel ogólny: Zapoznanie dziecka z zasadami bezpieczeństwa w domu i poza nim W wyniku realizacji tej części tema...

plik doc

pediatria

pediatria, stany zagrożenia życia, opis, objawy, postępowanie, itp.
TEMAT: OKRESY ROZWOJOWE DZIECKA Wyróżnia się 7 okresów rozwoju dziecka ? noworodkowy ? od urodzenia do ukończenia 1 m-ca życia ? niemowlęcy od 2 m-cy do końca 1 r.ż. ? poniemowlęcy od 13 m-ca do końca 3 r.ż ? przedszkolny od 4 do 6 r.ż ? wczesno- szkolny od 7- 12 r.ż ? pokwitania od 12- 15 r.ż ? młodzieńczy od 16 do 18 r.ż 1. OKRES NOWORODKOWY- noworodek to dziecko urodzone miedzy 38- 41 tygodnie...

plik doc

leki pediatria

leki w pediatrii
Leki Pediatria Dopamina - jest także stosowana jako lek, w postaci kroplówek, w zapobieganiu ostrej niewydolności nerek (zwiększa perfuzję nerkową), a w większych dawkach podwyższa ciśnienie tętnicze i działa dodatnio na siłę skurczu mięśnia sercowego i z tego względu jest stosowana we wstrząsie septycznym, kardiogennym , pourazowym, po operacjach kardiochirurgicznych oraz w zaostrzeniu przewlekłej niewydolności krążenia. Furosemid - stosuje się w leczeniu ostrej niewydol...

plik doc

konspekt pediatria

konspekt
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU TEMAT EDUKACJI Edukacja rodziców - opiekunów oraz dzieci z nowo rozpoznaną Cukrzycą Typu I Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / studia stacjonarne/ NOWY SĄCZ 2011 Prowadzący: Studentka Odbiorca: Dzieci w wieku 7-12 z rodzicami na oddziale pediatrycznym im.J.Dietla w Krynicy - Zdrój z nowo rozpoznana cukrzycą typu I Przewidywany czas zajęć: 25 min       Cele ogólne: &nbs...

plik doc

pediatria wykłady pielegniarstwo

pediatria wyjklady
Problematyka dziecka krzywdzonego. Krzywdzenie dziecka według Gila jest każdym działaniem lub bezczynnością jednostki, instytucji lub społeczeństwa i każdy rezultat, który narusza prawa i swobodę dzieci, zakłóca ich racjonalny rozwój. Rodzaje przemocy:       Fizyczna- bicie, kopanie, zadawanie ran ciętych, szarpanie, duszenie, oparzenia, usiłowanie lub dokonanie zabójstwa       Seksualna- angażowanie dziecka w jakąkolwiek aktywność natu...

plik doc

konspekt pediatria

konspekt
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU TEMAT EDUKACJI Edukacja rodziców - opiekunów oraz dzieci z nowo rozpoznaną Cukrzycą Typu I Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / studia stacjonarne/ NOWY SĄCZ 2011 Prowadzący: Studentka Odbiorca: Dzieci w wieku 7-12 z rodzicami na oddziale pediatrycznym im.J.Dietla w Krynicy - Zdrój z nowo rozpoznana cukrzycą typu I Przewidywany czas zajęć: 25 min       Cele ogólne: &nbs...

plik docx

Padaczka drgawki PEDIATRIA

Pielęgniarstwo Układ nerwowy Padaczka i drgawki gorączkowe

PEDIATRIA UKŁAD NERWOWY

Padaczką określa się przewlekły zespół chorobowy, o różnej etiologii, w którym dochodzi do nawracających napadów na skutek nadmiernych wyładowań bioelektrycznych neuronów ośrodkowego...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,