plik odt

Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin

opracowanie podstawowych zagadnień z pedeutologii
1. OMÓW REFORMY SZKOLNICTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE DOKONAŃ : SZYMONA MARYCJUSZA, ZAKONU PIJARÓW I KEN. SZYMON MARYCJUSZ       1. Informacje ogólne o Marycjuszu       urodzony w 1516 w Pilźnie       główny przedstawiciel nurtu normatywnego w pedeutologii       uczeń i profesor Akademii Krakowskiej       studiował poza granicami kraju w Boliwii, Padwie i Ferrer...

plik doc

pedeutologia-wykład

I. Pedeutologia jako nauka o nauczycielu. PEDEUTOLOGIA ? dział pedagogiki zajmujący się nauczycielem. Jest jedną z rozwijających się dynamicznie subdyscyplin pedagogiki i obejmuje m.in. badania nad: - cechami osobowości nauczyciela (wychowawcy) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania , - rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy), oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej itp., -efektywnością kształcenia jako wynikiem pracy nauczyciela.
I. Ped...

plik docx

Pedeutologia ściąga na egzamin

Pedeutologia ściąga na egzamin

Pedeutologia-

plik pdf

Pedeutologia Kwiatkowska

Henryka Kwiatkowska pedeutologia książka
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008 ISBN 978-83-60501-27-6, © by WAiP 2008 Wydawcy: Iwona Zarzycka, Bożenna Żółtowska Redaktor: Mieczysława Decewicz Opracowanie typograficzne serii: Marek Stańczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Wojciech Stukonis Fotografia na okładce: archiwum Autorki Indeks osób: Zdzisława Ziembińska ISBN 978-83-60501-27-6 © Copyright by Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008 Wydawnictwa Akademickie i...

plik pdf

pedeutologia kwiatkowska

pedeutologia kwiatkowska książka
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008 ISBN 978-83-60501-27-6, © by WAiP 2008 Wydawcy: Iwona Zarzycka, Bożenna Żółtowska Redaktor: Mieczysława Decewicz Opracowanie typograficzne serii: Marek Stańczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Wojciech Stukonis Fotografia na okładce: archiwum Autorki Indeks osób: Zdzisława Ziembińska ISBN 978-83-60501-27-6 © Copyright by Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008 Wydawnictwa Akademickie i Profesj...

plik pdf

pedeutologia

notatki michalski
Jarosław Michalski Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela MCTWO AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Warszawa 2013 Spis treści WSTĘP .................................................................................................................... ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI TAKTU ........................ 1.1. Zasady formułowania znaczeń pojęciowych w humanistyce .......................... 1.2. Definiowanie pojęć w humanistyce .................................

plik doc

pedeutologia


PEDEUTOLOGIA- wykład Prof. Dr hab. Henryka Kwiatkowska 23.02.2007 Natura działania pedagogicznego. Charakterystyczna struktura czynności zawodowych: nauczyciel nie posługuje się specyficznymi narzędziami np.: jak zegarmistrz. Ile dzieci tyle sposobów pracy z nimi, aby osiągnąć rezultat. Warunki w których pracuje nauczyciel są labilne (zmienne). Praca nauczyciela jest podwójnie niedookreślona:       sytuacją ucznia       osobą nauczyciela (praca naucz...

Ostatnie wyszukiwania