plik doc

pedagogika społeczna


1.Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną? Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno ? społeczna po 1864 roku po upadku powstania styczniowego występujący dość powszechnie zaniedbanie kulturowe, brak poczucia polskości, analfabetyzm, przyczyniły się do propagowania jednak poza szkołą pozytywistycznych haseł ,, praca u podstaw?, ,,oświata dla ludu?. Potrzeba poznania środowis...

plik docx

pedagogika społeczna

do egzminu

Pedagogika społeczna:

1.Pedagogika społeczna jako nauka.

  1. Przedmiot pedagogiki społecznej
  2. Funkcje pedagogiki społecznej
  3. Najważniejsze pojęcia
  4. Tradycje pedagogiki społecznej-idee Radlińskiej i Wroczyńskiego
  5. Etapy rozwoju pedagogiki społe...

plik doc

Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające

pedagogika społeczna 15.02.2009rok wykład 1 i 2
Pedagogika społeczna. Dnia 15 luty 2009 rok Wykład 1 i 2 Pedagogika społeczna stanowi część teorii wychowawczej koncentrującą się wokół problematyki środków wychowawczych jako czynników oddziałujących na wychowanka oraz warunkujących rozwój i rezultaty działalności wychowawczej. Pedagogika społeczna obejmuje takie dziedziny nauki jak: socjologia, edukacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, nauki społeczne, psychologia,...

plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1

scenariusz zajęć, podręczniki
Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1. 1.03.2009r. Materiały: Tadeusz Pilcha, Irena Lepalczyk ? Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie.? Stanisław Kawula ?Pedagogika społeczna. Dokonania, aktualność, perspektywy?. Ewa Murynowicz ? Hetka ?Pedagogika społeczna? Tom I i II, 2005 Andrzej Radziewicz ? Winnicki ?Pedagogika społeczna? GWP źródło: Słownik ? ?Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej?. 1999...

plik pdf

Pedagogika społeczna wykład nr 1

Prezentacja wysyłana przez panią profesor po zajęciach
Część teoretyczna KOMUNIKACJA W PRACY PEDAGOGA SPOŁECZNEGO BOLĄCZKI MÓWCÓW:        Niewłaściwe tempo mówienia - 8% Brak kontaktu wzrokowego - 7% Używanie uciążliwego ...yyyyy - 13% Stosowanie zbyt specjalistycznego słownictwa - 22% Powtarzanie słów - 43% Brak charyzmy mówcy - 68% Lekceważenie słuchacza - 53% KROK PIERWSZY  Musisz poradzić sobie z kołem strachu NADAWCA Kod  Komunikat  Szumy  Kanał  Kontekst  O...

plik doc

Pedagogika społeczna- Bezdomność

Notatki z wykładu z dnia 18.04.2009r.
Pedagogika społeczna, Wykład , 18.04.2009 r. Bezdomność w przekazie medialnym. Przyczyny bezdomności: Odrzucenie przez rodzinę; Alkoholizm; Narkomania; Brak pracy; Utrata dachu nad głową, mieszkania, domu; Samoistna alienacja; Choroby umysłowe; Źle przystosowana emigracja. Bezdomność przekształca się w deficyty bezdomności: Tracimy szacunek innych, oraz szacunek do siebie; Zainteresowania nawet utracimy poczu...

plik doc

Pedagogika społeczna- wykład

notatka z pedagogiki społecznej z dnia 18.04.2009 r. dot. rodziny
Pedagogika społeczna, Wykład , 18.04.2009r. RODZINA Typy rodziny: Monograficzna /dwoje partnerów/; Poligraficzna / więcej partnerów/; Nuklearna / rodzina podstawowa, mała/; Wielka / rodzina pokoleniowa/; Endogamiczna / małżeństwo zawierane w obrębie jednej grupy społecznej/; Egzogamiczna / małżeństwo zawierane w obrębie różnych grup społecznych/. Dylematy wychowawcze: Brak komunikacji ? oznacza, że...

plik doc

Pedagogika społeczna- notatka

Notatka z pedagogiki społecznej dot Prostytucji z dnia 19.04.2009 r.
Pedagogika społeczna, Wykład , 19.04.2009r. Prostytucja- charakter problemu. Najczęściej na prostytucję decydują się kobiety, które mają trudną sytuację materialną. Mity na ten team ich wysokich zarobków są przereklamowane. Co druga prostytutka jest mężatką a 6/10 z nich ma dzieci. Prawie 50% ich klientów to studenci. Ujęcie historyczne. Prostytucja gościnna: gość miał się czuć jak gość, poza nakarmienie...

plik doc

Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawici

inf.
Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawiciele Pedagogika społeczna stanowi część teorii wychowawczej koncentrującą się wokół problematyki środków wychowawczych jako czynników oddziałujących na wychowanka oraz warunkujących rozwój i rezultaty działalności wychowawczej. Dyscyplina ta również dokonuje analiz różnych rodzajów potrzeb na poszczególnych etapach życia człowieka (jak dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały), a jej szczególny przedmiot zainteresowa...

Ostatnie wyszukiwania