plik doc

Historia myśli pedagogicznej

jest ok
1.Ideały wychowawcze w Grecji. Różnice między Atenami i Spartą. IDEAŁY WYCHOWAWCZE GREKÓW:·Ideał rycerza herosa jako atrakcyjny wzór wychowawczy. Był to potomek rodziny arystokratycznej, ambitny indywidualista o cechach przywódcy, poczuciu godności własnej i honoru, szanujący tradycję i obyczaj, wrażliwy na piękno, ciekawy świata, żądny sławy, mężny i odważny, ale roztropny, urodziwy i sprawny fizycznie, kochający życie i jego uroki, rodzinę i ziemię ojczystą, delikatny wobec k...

plik doc

dziecińtwo we współczesnej rodzinie


Pytanie 4. Dzieciństwo we współczesnej rodzinie Notatki z książki: „Dobro dziecka w rodzinie” Pod redakcją Lucyny Adamowskiej i Janiny Uszyńskiej- Jarmoc Współczesna rodzina stwarza dzieciom nowe, nieznane do niedawna możliwości rozwoju, edukacji, ale także wiele rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza o skumulowanych czynnikach patogennych. Rodzina normalnie funkcjonująca realizuje swoje podstawowe funkcje i w ten sposób zaspokaja i rozwija zarówno potrzeby podstawowe członków rodziny jak...

plik doc

pedagogika rodziny


Sieroctwo społeczne Sieroctwo – stan w którym dziecko pozbawione jest rodziców – sieroctwo naturalne (na skutek śmierci ) lub sieroctwo społeczne (na skutek rozpadu lub patologii w rodzinie). Podział sieroctwa ze względu na zakres zjawiska:       sieroctwo pełne: naturalne i społeczne,       półsieroctwo: naturalne i społeczne. Podział z uwagi na stopień i charakter pozbawienia naturalnej rodziny :       naturalne,     &nbs...

plik docx

Problem granic w rodzinach rekonstruowanych

W rodzinach rekonstruowanych istnieje niejasność związana z określeniem granic. Granica pozwala zrozumieć różnice charakteryzujące przynależność członków do grupy, np. doświadczenia, rytuały, wierzenia. Granice mogą być: ? Fizyczne, np. odgrodzenie płotem od sąsiadów, ? Psychologiczne, np. zażyłość członków rodziny. Wg E. Shoter?a rodzinę nuklearną wyróżnia poczucie solidarności. Fizyczne granice wytyczają obszar, gdzie członkowie rodziny żyją, psychiczne zaś tyczą się autorytetu i uczuć....

plik doc

niepowodzenia szkolne

Profilaktyka, diagnoza,terapia niepowodzeń szkolnych
10.Na czym polega profilaktyka , diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych. Niepowodzenia szkolne to takie sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Niepowodzenia mogą mieć charakter ukryty lub jawny. Niepowodzenia ukryte występują wówczas gdy nauczyciele nie dostrzegają braku w w...

plik odt

praca krytyczna

opieka do dzieci
      Niniejsza praca poruszać będzie problem pedagogiczny związany z pozostawianiem dzieci pod opieką „niani”(niania - (zwykle) kobieta zawodowo trudniąca się opieką oraz wychowywaniem cudzych dzieci, które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Przeważnie zajmuje się dziećmi należącymi do jednej rodziny i pobiera za te czynności wynagrodzenie.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Niania, która ma bezpośredni wpływ na początkowe wychowanie podopiecznego. Tutaj n...

plik docx

poglady locke'a

rodzina,definicja rodziny, rodzaje rodziny itp.

Rodzina

Definicja rodziny

   Podstawowy rodzaj grupy społecznej występujący we wszystkich typach społeczeństwa, utworzony przez osoby połączone pokrewieństwem, małżeństwem lu...

plik docx

Aktywne poszukiwanie pracy

praca z pedagogiki z samoksztalcenia na temat listu motywacyjnego i cv, oraz aktywne poszukiwanie pracy

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega przede wszystkim na przygotowaniu bezrobotnych oraz osoby, które starają się o pracę, do bardziej efektywnego radzenia sobie ze znalezieniem i podejmowaniem zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności uczestniczenia w szkoleniach lub zajęciach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz dostępu do informacji i elek...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,