plik doc

Filozofia Kartezjusz

Kartezjusz
Grecy pogłębili wiedzę w różnych dziedzinach nauki, szczególnie jednak zasłynęli jako znakomici filozofowie. Zastanawiali się nad głównymi problemami ludzkiej egzystencji: powstaniem świata, próbowali odkryć rządzące nim prawa. Za ojca filozofii uważany jest Tales z Miletu. Razem ze swoimi uczonymi zastanawiał się, z jakiej materii złożony jest świat. Efektem jego dociekań było stwierdzenie, ze powstał on z wody. Sławę zyskał, gdy prawidłowo przewidział zaćmienie słońca. Z kolei...

plik doc

Filozofia Kartezjusz

Kartezjusz
Grecy pogłębili wiedzę w różnych dziedzinach nauki, szczególnie jednak zasłynęli jako znakomici filozofowie. Zastanawiali się nad głównymi problemami ludzkiej egzystencji: powstaniem świata, próbowali odkryć rządzące nim prawa. Za ojca filozofii uważany jest Tales z Miletu. Razem ze swoimi uczonymi zastanawiał się, z jakiej materii złożony jest świat. Efektem jego dociekań było stwierdzenie, ze powstał on z wody. Sławę zyskał, gdy prawidłowo przewidział zaćmienie słońca. Z kole...

plik doc

Historia - Polska po II wojnie światowej 2

opracowanie tematów na ćwiczenia z Historii Polski XXwieku
Sytuacja Polskiego kościoła Katolickiego po II wojnie światowej Wprowadzone po II wojnie światowej w Polsce rządy komunistyczne programowo i ideologicznie były wrogo nastawione do Kościoła i religii. Dlatego też aż do 1989 roku walczyły one z polskim katolicyzmem i milionami jego wyznawców. Poza tym cały czas ograniczały one wolności obywatelskie, w tym zabraniały społeczeństwu łączenie się w grupy. Nielegalne były, więc jakiekolwi...

plik doc

Historia wychowania - pytania i odpowiedzi

Są to takie sprawdzające pytania, z historii wychowania, ale można na ich podstawie bardzo fajnie ogarnąć materiał.
      Czym był pentatlon i jakie ćwiczenia obejmował? Dyscyplina sportowa, pięciobój w skład którego wchodziły: biegi, skoki, rzuty dyskiem, oszczepem oraz zapasy.       Na czym polegało w starożytnej Grecji dążenie do osiągnięcia w wychowaniu młodzieży ideału kalokagatii? Kalokagatia – ideał wychowawczy (kalos – piękny, agahtos – dobry). Po...

plik doc

Uczestnictwo Włoch w hisz. wojnie domowej\'36-\'39

Streszczenie artykułu włoskiego uczonego nt. wojny domowej w Hiszpanii.
Guido Verucci: ?Uczestnictwo Włoch w hiszpańskiej wojnie domowej w kontekście polityki międzynarodowej. 1. Znaczenie wojny: a) utorowanie drogi do porozumienia IIIRz- Wł, b) pierwsze starcie sił anty- i faszystowskich, 2. Polityka Włoch Mussoliniego względem H-ii przed wybuchem wojny: a) entuzjastyczna reakcja na dyktatora Miguela Primo de Rivera, b) obietnice traktatów Wł-Hiszp: np. z ?26r. c) ?31 ? proklam...

plik docx

Kościół a media

Media w nauczaniu Kościoła

KOŚCIÓŁ A MEDIA

1. Okres moralizatorsko obronny (1831 1922)

a) Pontyfikat Grzegorza XVI (1831 1846)

Co mówił o mediach?

Oskarżał prasę o buntowanie społecze...

plik pdf

Pedeutologia Kwiatkowska

Henryka Kwiatkowska pedeutologia książka
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008 ISBN 978-83-60501-27-6, © by WAiP 2008 Wydawcy: Iwona Zarzycka, Bożenna Żółtowska Redaktor: Mieczysława Decewicz Opracowanie typograficzne serii: Marek Stańczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Wojciech Stukonis Fotografia na okładce: archiwum Autorki Indeks osób: Zdzisława Ziembińska ISBN 978-83-60501-27-6 © Copyright by Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008 Wydawnictwa Akademickie i...

plik pdf

pedeutologia kwiatkowska

pedeutologia kwiatkowska książka
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008 ISBN 978-83-60501-27-6, © by WAiP 2008 Wydawcy: Iwona Zarzycka, Bożenna Żółtowska Redaktor: Mieczysława Decewicz Opracowanie typograficzne serii: Marek Stańczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Wojciech Stukonis Fotografia na okładce: archiwum Autorki Indeks osób: Zdzisława Ziembińska ISBN 978-83-60501-27-6 © Copyright by Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008 Wydawnictwa Akademickie i Profesj...

plik docx

Dydaktyka rok I kolokwium

Dydaktyka rok I kolokwium

Podejścia w konstruowaniu programu szkolnego

PODEJŚCIE BEHAWIORYSTYCZNE- podstawą do konstruowania programów jest „klasyczna” filozofia(idealizm i realizm)

  1. Treści ujęte są w postaci przedmiotów szkolnych, charakterystycznych dla podstawowych dyscyplin nauki, o...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,