plik doc

historia aktora

historia aktora od starozytnosci do czasów wspolczesnych
AKTOR STAROŻYTNY    AKTOR GRECKI Wśród tańczących, bawiących się i oddających się kultowi boga wina nie ma jeszcze podziału na widzów i aktorów. Wszyscy wspólnie uczestniczą w dionizyjskim obrzędzie. Najważniejszym elementem uroczystej procesji Wielkich Dionizjów był boski wóz ciągniony przez dwóch satyrów. Początkowo jechał na nim posąg Dionizosa, później zastąpił go aktor w wieńcu z winorośli na głowie, odtwarzający postać mitolo...

plik doc

Podmiotowość w edukacji.

Podmiotowość a przedmiotowość, wychowanie podmiotowe i podmiotowość w edukacji.
Elżbieta Kominowska Pedadogika, grupa 4 Nr indeksu 6102 Rok I, semestr II Teoretyczne podstawy wychowania doc. dr Klaudia Błaszczyk Zadanie 2. Podmiotowość w edukacji. Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna jest ideą głoszoną od dawna; bardziej lansowaną niż realizowaną. Można powiedzieć, że to pojęcie stało się bardziej ?modnym? wyrażeniem. ?Zagadnienie podmiotowości zajmuj...

plik doc

historia aktora

Historia aktora
AKTOR STAROŻYTNY    AKTOR GRECKI Wśród tańczących, bawiących się i oddających się kultowi boga wina nie ma jeszcze podziału na widzów i aktorów. Wszyscy wspólnie uczestniczą w dionizyjskim obrzędzie. Najważniejszym elementem uroczystej procesji Wielkich Dionizjów był boski wóz ciągniony przez dwóch satyrów. Początkowo jechał na nim posąg Dionizosa, później zastąpił go aktor w wieńcu z winorośli na głowie, odtwarzający postać mitologicznego boga. Prawdopodobnie również w t...

plik doc

Słuchanie i etyka jezykowa

POjęcie słuchania i etyki językowej.
Definicja Języka: ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy: słownictwo i gramatyka. Słuchanie: Słuchanie to podstawa porozumiewania sie. Dobre słuchanie to nie tylko przyjmowanie treści, ale i jej interpretowanie. Wymusza na nas aktywny udział w procesie komunikacyjnym. słuchanie bierne- żadna z funkcji komunikacji nie jest realizowana; nie zastanaw...

plik doc

J.Sławiński "O kategorii podmiotu lirycznego"

Poetyka - teksty wybrane
12. J. Sławiński O kategorii podmiotu lirycznego badacze i krytycy skłaniają się ku stwierdzeniu, że narratora i autora nie należy utożsamiać ze sobą podmiot liryczny jest zakorzeniony w strukturze utworu i jest wyznaczany przez jej elementy badacze nie mają nic przeciwko interpretowaniu podmiotu lirycznego, tylko wtedy, gdy interpretacja jest zgodna ze znaczeniową częścią utworu kwestię podmiotu lirycznego rozpatrywać należy jak sprawę nadawcy dzieła lite...

plik doc

Sokrates i jego uczniowie

Sokrates i jego uczniowie
Intelektualizm etyczny Sokratesa. Sokrates (469 ? 399 p. n. e.) Sokrates jest filozofem greckim urodził się w Atenach, żył w latach 469-399 p.n.e. Był synem Fajnarety i Sofroniska. W młodości trudnił się rzeźbiarstwem tak jak jego ojciec. Z upływem lat wyuczony zawód pozostawił, aby zająć się filozofią. Sokratesa trudno zakwalifikować tylko do jednego określonego prądu filozoficznego. Możemy powiedzieć że był sofistą, nauczycielem który przygotowywał swych słu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,