plik doc

Pedagogika wczesnoszkolna

Przykłądowe pytania i odpowiedzi na egzamin końcowy z pedagogiki wczesnoszkolnej. Odpowiedzi opracowane na podstawie książki Ryszarda Więckowskiego - \"Pedagogika Wczesnoszkolna\" oraz innych.

plik doc

Pedagogika wczesnoszkolna

Opracowane zagadnienia egzaminacyjne
Zagadnienia egzaminacyjne 1.Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej 2.Dojrzałość szkolna 3.Efektywność pracy nauczyciela 4.Integracja grupy klasowej 5.Istota integracji w edukacji wczesnoszkolnej 6.Kontrola i ocena w edukacji wczesnoszkolnej 7.Metody wspierania aktywności dziecka w edukacji wczesnoszkolnej 8.Ocena opisowa 9.Planowanie pracy dydaktyczno ? wychowawczej 10.Przygotowanie nauczyciela do zajęć 11.Kontrola i ocena 12...

plik pdf

Pedagogika wczesnoszkolna

Kompetencje nauczyciela, dyskursy pedagogiki.
PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA 1. Kompetencje nauczyciela. 2. Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. 3. Potrzeby dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. 4. 2 płaszczyzny przystosowania społecznego: społeczne i osobowościowe KOMPETENCJE NAUCZYCIELA prakseologiczne: wyrażają się skutecznością nauczyciela w planowaniu, organizowaniu, kontroli i oceny procesów edukacji. Nauczyciel potrafi opracować ogólną koncepcję pracy z grupą i pojedynczym uczniem oraz jeg...

plik doc

Pedagogika wczesnoszkolna

Wraz z koleżankami dostałyśmy 14 pytań na które trzeba było odpowiedzieć na ped. wczesnoszkolną. Wszystko jest w podstawie programowej, ale powiem że gdzie niektore pytania dały nam trochę do myślenia. ;)
Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym XXX Paulina XXX Diana XXX Katarzyna       Jaki jest cel nowej podstawy programowej? Celem jest poprawa efektów kształcenia. Wiadomości i umiejętności, które uczniowie mają zdobyć na kolejnych e...

plik doc

Pedagogika wczesnoszkolna

Zagadnienia z ćwiczeń z pedagogiki wczesnoszkolnej
Program- zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać, aby założony proces przebiegła w sposób zaplanowany. Funkcje programu: - Nie zniewala nauczyciele i dzieci - Stanowi źródło twórczej inspiracji wielokierunkowej aktywności poznawczej, społecznej, działaniowej itp. nauczyciela i dzieci - Staje się ramową propozycją rozwijania wielokierunkowej aktywności nauczyciela i dzieci - Nauczy...

Ostatnie wyszukiwania