plik doc

pedagogika specjalna

wykłady z pedagogiki specjalnej
PEDAGOGIKA SPECJALNA ?WYKŁAD 1(05.10.2007) TEMAT: Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej. Czy m zajmuje się pedagogika specjalna? Jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie, wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień, i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych w anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń. Głów...

plik doc

ściąga-pedagogika specjalna


Pedagogika specjalna ? jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, mniej sprawnych lub niepełnosprawnych bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń. Osoba niepełnosprawna ? osoba, która z powodu urazu, choroby lub wady wrodzonej ma poważne trudności albo nie jest zdolna wykonywać czynności. Uszkodzenie ? oznacza wszelką...

plik doc

Pedagogika specjalna - Dykcik

upośledzenie umysłowe, surdopedagogika, tyflopedagogika, niepełnosprawność ruchowa itd.
Rehabilitacja ? skoordynowane oddziaływanie lecznicze, psychologiczne, pedagogiczne, społeczno-zawodowe zmierzające do rozwinięcia u osoby trwale poszkodowanej na zdrowiu zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie Rewalidacja; zadania Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego niedorozwoju Leczenie chorych narządów i usprawnianie osłabionych Stymulacja i organizowanie ogólnego rozwoju p...

plik doc

Pedagogika specjalna


Aspekty historyczne: - ?pierwsze domu poprawcze dla chłopców wykolejonych ? ?platon-dominowało prawo bezwzględnej selekcji- ?arystoteles ?pierwsze wieki naszej ery: 315-cesarz rymu zabronił bezkarnego zabijania dzieci I wiek- ponciusz starszy pisał o mowie głuchych IV wiek- opanowanie sztuki czytania alfabetu wypukłego XVI wiek- idee humanizmu, pierwsza instytucjonalna forma opieki nad niepełnosprawnymi XVII wiek praca o nauczaniu głuchych Boneta Pedagogika specjalna ?jest n...

plik doc

Pedagogika specjalna

Notka z przedmiotu: Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna wykład Najważniejsze zagadnienia: Historia niepełnosprawności: Wyniszczanie osób niepełnosprawnych przez ludy pierwotne, Późniejsze wspólnoty plemienne- porzucanie ze względów materialnych, Starożytność, średniowiecze- pozwalanie na żebranie, powstają pierwsze domy opieki- przytułki, Opieka klasztorna i świadczenia instytucji charytatywnych, Reedukacja i rehabilitacja. Pedagogika specjalna: Jest działem ped...

Ostatnie wyszukiwania