plik doc

Pedagogika rodziny

kilka zagadnień, m.in. typologia rodzin, funkcje, style wychowawcze, postawy
TYPOLOGIA RODZIN Więzi rodzinne: Mała ? para małżeńska i niepełnoletnie dzieci, kontakty z krewnymi ograniczone do najbliższych członków Duża ? kilka pokoleń krewnych żyje we wspólnym gospodarstwie, połączeni często wspólnota majątkową Duża zmodyfikowana ? bliska sobie grupa wielopokoleniowa, nie zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie, bliscy krewni mają szansę wspólnego zamieszkania np. w razie opieki...

plik doc

Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA

Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA
Pedagogika rodziny Mgr Elżbieta Błaszczyk - Kubielska Istota i pojęcie Rodziny: Rodzinę określa się, jako: Mała grupę społeczną Składającą się z rodziców ich dzieci i krewnych Rodziców łączy wieź małżeńska Rodzice z dziećmi: Więź rodzicielska stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego Więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie J. Szczepanik Rodzina ? to grupa złożona z osób, któr...

plik doc

pedagogika rodziny


Sieroctwo społeczne Sieroctwo – stan w którym dziecko pozbawione jest rodziców – sieroctwo naturalne (na skutek śmierci ) lub sieroctwo społeczne (na skutek rozpadu lub patologii w rodzinie). Podział sieroctwa ze względu na zakres zjawiska:       sieroctwo pełne: naturalne i społeczne,       półsieroctwo: naturalne i społeczne. Podział z uwagi na stopień i charakter pozbawienia naturalnej rodziny :       naturalne,     &nbs...

Ostatnie wyszukiwania