plik doc

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Wykłady z resocjalizacji
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Wykład 1 RESOCJALIZACJA ( proces związany z powtórnym wychowanie młodych ludzi) dyscyplina wiedzy- pedagogika resocjalizacyjna (związana jest z pedagogiką specjalną (Grzegorzewska- część młodych ludzi jest upośledzona moralnie, charakterologicznie, są to osoby na które normalne oddziaływania soc...

plik doc

Pedagogika resocjalizacyjna

wykłady
EGZAMIN: pisemny, 5 pytań ? tylko wykłady LITERATURA: B. Urban, J.M. Stanik, - dwa tomy Cz. Czapów, S. Jedlewski, ?Pedagogika resocjalizacyjna? L. Pytka, ?Pedagogika resocjalizacyjna? S. Górski, ?Metodyka resocjalizacyjna? O. Lipkowski, ?Resocjalizacja? 17 II 2010 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA nauka o wychowaniu o charakterze resocjalizacyjnym/resocjalizującym jednostek niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym....

plik doc

pedagogika resocjalizacyjna

agresja nieletnich jako problem terapeutyczny
HISTORIA ADMINISTRACJI Autor opracowania Marcin SMAGACZ na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ? J. Malec D. Malec Kontakt. marthe@op.pl http://www.from.okay.pl/martini/photography.html CZĘŚĆ I FRANCJA W...

plik doc

pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna (przedmiot, cele, zadania, definicje) Pedagogika resocjalizacyjna – geneza „wyrosła z korzenia” Pedagogiki Specjalnej w rewalidacja dzieci upośledzonych społecznie (niedostosowane społecznie), - zachowania destruktywne spowodowane są zaburzeniami charakterologicznymi oraz emocjonalnymi; - społeczna rewalidacja wymaga działań leczniczo-wychowawczych; jednostki należy pobudzać do społecznie pożądanej aktywności, w tym do poprawnyc...

Ostatnie wyszukiwania