plik doc

Pedagogika przedszkolna

Opis funkcjonowania domów małego dziecka
DOMY MAŁEGO DZIECKA Rodzaj placówki przedszkolnej opiekuńczo- wychowawczej przeznaczony zasadniczo dla dzieci w wieku 0-3 lat. W niektórych placówkach nawet do 10 rż. W niektórych przypadkach mogą w nim przebywać matki, przyjmowane od 7 msc ciąży na ok. pięciomiesięczny okres pobytu. Warunkiem pobytu małoletnich matek jest podjęcie przez nich nauki w szkołach o różnych profilach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Liczba m...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Zaburzenia emocjonalne dzieci w eiku przedszkolnym
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym Zaburzenia emocjonalne to częste zjawiska u dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci te mogą sprawiać trudności wychowawcze, a w konsekwencji niewłaściwie oddziaływać wychowawczo. Jak wskazują wyniki badań, u wielu dzieci w kolejnych etapach rozwoju pojawiają się różnego typu objawy, które mogą być uznane za symptomy zaburzenia, a które...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Gotowość szkolna + zajęcia w przedszkolu
GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA) 1. Dojrzałość emocjonalno-społeczna:       Samodzielność.       Zazdrość.       Chęć i umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami.       Łatwa orientacja w nowym środowisku.       Równowaga uczuciowa.       Opanowanie, będące podstawą zdyscyplinowania i umiejętności współżycia w zespole.  ...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Przedszkola specjalne
PRZEDSZKOLA SPECJALNE I. Specyfika funkcjonowania Publiczne przedszkola, zarówno integracyjne jak i specjalne zakłada i prowadzi gmina (miasto). Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi przedszkolami prowadzi Kuratorium Oświaty. W sprawach dotyczących dostosowania kształcenia do możliwości dziecka, jego traktowania itp. należy kierować się do KO. Gmina ma obowiązek zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrotu kosztów prze...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Specyfika i funkcjonowanie przedszkola niepublicznego
Specyfika i funkcjonowanie przedszkola niepublicznego. Osoby zainteresowane założeniem przedszkola niepublicznego powinny posiadać:  odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i pracowników przebywającym na jego terenie. Wymagane są opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Pożarnej oraz architekta z Urzędu Miasta lub Gminy. Przedszkola niepubliczne mogą być prowadzone przez osoby prawne lub fiz...

plik doc

zagadnienia pedagogika przedszkolna

Co to jest rozwój i jakie są czynniki rozwoju? Rozwój- szereg ukierunkowanych zmian: ilościowych i jakościowych. to zmiana zachowań, sposobu myślenia, mówienia, aktywności. Rozwój człowieka zachodzi w ciągu całego jego życia, a rozpoczyna się już od pierwszych chwil po urodzeniu. • Oznacza to, że zmierza on od stanów niższych do stanów wyższych np. ku lepszej organizacji, większej złożoności, precyzji, efektywności funkcji. • Przyrost pewnych właściwości, których wcześniej nie było lub było...

plik doc

zagadnienia pedagogika przedszkolna

Co to jest rozwój i jakie są czynniki rozwoju? Rozwój- szereg ukierunkowanych zmian: ilościowych i jakościowych. to zmiana zachowań, sposobu myślenia, mówienia, aktywności. Rozwój człowieka zachodzi w ciągu całego jego życia, a rozpoczyna się już od pierwszych chwil po urodzeniu. • Oznacza to, że zmierza on od stanów niższych do stanów wyższych np. ku lepszej organizacji, większej złożoności, precyzji, efektywności funkcji. • Przyrost pewnych właściwości, których wcześniej nie było lub było...

Ostatnie wyszukiwania