plik doc

pedagogika pracy


RECENZJA ARTYKU?U Tytu?: Praca sezonowa czeka w Europie. Autor: Magdalena Janczewska, Ilona Blicharz ród?o: Dziennik 29-04-2007 Artyku? podejmuje temat, który jest obecnie bardzo aktualny. Zbli?aj? si? wakacje i du?o ludzi decyduje si? na wyjazd za granic? w poszukiwaniu sezonowej pracy, aby podreperowa? domowy bud?et. Po miesi?cu pracy Polak mo?e przywie?? ze sob? nawet 6-7 tys. z?otych ? jak obliczy? Dziennik. Zagraniczni pracodawcy wr?cz bij? si? o Polaków, którzy mog? w...

plik doc

Pedagogika pracy

notatki dotyczą pedagogiki pracy
ZAGADNIENIA DO KOLKWIUM ? PEDAGOGIKA PRACY I. Twórca pedagogiki pracy i oficjalny rok jej powstania 1972r. ? Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie powołuje do życia pedagogikę pracy jako dyscyplinę naukową i pedagogiczną Prof. Tadeusz Nowacki ? najważniejszy twórca ped. pracy Zygmunt Wiatrowski ? współzałożyciel ped. pracy Kazimiera Karabiowska-Nowacka - współzałożycielka ped. pracy Przedstawiciele i inni współtwórcy Prof. Tadeusz...

plik doc

Pedagogika PRACY ŚCIĄGA

Nie mam już tej notatki.... Już nie studiuję, z Turosem dawno skończyłam. Sorka i nie proście mnie więcej o to bym wam wysłała tą notkę. NIE MAM JEJ JUŻ!!!!!!
Od strony 13 do 45 Wprowadzenie Praca jest źródłem wartości materialnych i duchowych Jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych jak: psychologii, socjologii, historii kultury, medycyny, informatyki, filozofii, antropologii itd. Nauki te pokazują funkcję pracy w życiu człowieka Platon twórca idei doskonałych...

plik doc

pedagogika pracy

notatki
Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej nowopowstałego Instytutu Kształcenia Zawodowego. Dyrektorem został T. Nowacki i jego uważa się za twórcę pedagogiki pracy. Dwie podstawowe przyczyny powstania pedagogiki pracy jako samodzielnej subdyscypliny: Potrzeby praktyki ? po II w...

plik docx

pedagogika pracy

nauka zawodu przez młodocianych

 REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Postanowienia ogólne

1. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania dla zawodu.

Ostatnie wyszukiwania