plik doc

pedagogika porownawcza

notatka
Pedagogika porównawcza Pedagogika porównawcza to dział pedagogiki zajmujący się porównywaniem i ocenianiem efektów zastosowania różnych systemów wychowawczych w różnych krajach oraz różnych epokach. Bazuje na historii wychowania, na naukach z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, statystyce, ekonomii. Szkoła przyszłości Wizja szkoły przyszłości niewiele odbiega od wizji tworzonych przez przedstawicieli różnych koncepcji i prób przebudowy szkoły tradycyjnej. A następnie...

plik odt

pedagogika porównawczaEtapy rozwoju historycznego ped. Porównawczej
1.1. Okres prekonstytutywny
ANTYK
Początki ped. porównawczej sięgają czasów antycznych. Przedstawiciele okresu antycznego to
Ksenofont-
ukazywał różnice pomiędzy wychowaniem ateńskim i spartanskim,
Cyceron- opisywał grecki i rzymski sposób wychowania,
Tacyt- analizował kulturę i wychowanie Żydów, Galów i German&oa...

plik doc

pedagogika porównawcza

ZAGADNIENIA Z PED. PORÓWNAWCZEJ W PIGUŁCE
Pedagogika porównawcza ? analiza systemów i problemów pedagogiki w dwóch lub kilku krajach, w kontekście ich historycznych, społeczno-ekonomiczych, politycznych, kulturowych, religijnych i innych znaczących uwarunkowań. Pedagogika porównawcza jest interdyscyplinarną dziedziną badań, czerpiącą z socjologii i ekonomii procesów kształcenia, z informacji o ich rozwoju historycznym i współczesnej polityce oświatowej (Brickman 1992, Průcha 2004, s. 32 )...

plik rtf

pedagogika porównawcza

pedagogika porównawcza, sciąga, studia mgr, II rok
Pedagogika porównawcza- zajmuje się edukacją w różnych krajach. Jej celem jest zbieranie, klasyfikowanie, szeregowanie i analiza danych dotyczących systemów edukacji w różnych krajach świata. 1.Pedagogika porównawcza- jej początek to okres oświecenia. Pierwszym twórcą PP, który swą działalność zaczął we Francji jest MARC-ANTONINE JULIEN DE PARI- zaproponował on aby rządy różnych krajów świata, wypełniały standardowy kwestionariusz dot. Ośw...

plik doc

Pedagogika porównawcza

Systemy edukacyjne - pedagogika porównawcza
Republika Francji. Funkcjonuje w systemie politycznym parlamentarno – prezydenckim. Oznacza to że najwyższą władzę ustawodawczą jest parlament, a najwyższą władzę wykonawczą sprawuje prezydent. System administracji Francji jest systemem centralistycznym; (władza leży w centrum stolicy. Wiodące kraje t.j. Niemcy czy Wielka Brytania mają system zdecentralizowany – władza leży w terenie; każdy land ma swój rząd). Napoleon wprowadził centralny syst...

plik doc

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA
OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Wydział Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Kierunek Pedagogika Specjalność Pedagogika przedszkolna z logopedią Poziom organizacyjny studiów Studia II stopnia Forma studiów Niestacjonarne Rok/semestr II ¾ Rok akademicki 2010/2011   Stopień (tytuł naukowy), imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia  Dr Stefania Szczurkowska   Forma zajęć Wykłady i ćwiczenia Liczba...

plik odt

Pedagogika porównawcza

przydatne
Pedagogika porównawcza jak subdyscyplina pedagogiczna. 7 kryteriów sybdyscyplin Stanisława Kawuli.       kryteriów celów działalności edukacyjnych a) kształcenie (nauczania i uczenie się) – teoretyczne podstawy kształcenia b) wychowanie (teoria wychowania)       kryterium rozwojowe – to co dotyczy człowieka w perspektywie całego jego życia a) pedagogika żłobkowa, dzicięca, młodziezowa, pedagogika dorosłych (andragogika) b) dorosłość  ...

Ostatnie wyszukiwania