plik doc

pedagogika opiekuńcza

zagadnienia na egzamin z pedagogiki opiekuńczej
Zagadnienia do egzaminu 1. Wyjaśnij pojęcia: opieka, wychowanie, wychowanie opiekuńcze, wychowanie przez opiekę 2. Wymień podstawowe kategorie opieki i dokonaj charakterystyki wybranej kategorii 3. Postawy opiekuńcze jako typ postaw interpersonalnych ( to to postawa opiekuńcza, jakie grupy postaw wyróżniamy) 4. Formy opieki nad dziećmi i młodzieżą - rodzinnopochodne i instytucjonalne. Jedną z nich szerzej schrakteryzować 5. Scharakte...

plik doc

Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa

zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej
XI PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 1.Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa Pedagogika opiekuńcza jest dyscypliną pedagogiczną, której rozwój zapoczątkowany został w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wyrosła z pedagogiki i medycyny, powstała z zapotrzebowania praktyki, początkowo była domeną pedagogiki społecznej. Za twórców uważa się: Czesława Babickiego, Albina Kelma, Janusza Korczaka. Pedagogika opiekuńcza to dział pedagogiki społecznej za...

plik doc

pedagogika opiekuńcza


1. Rodzina jako: 1. Środowisko wg. I. Jundziłł: rodz. tworzy naturalne środowisko wych., w którym gł. element stanowią interakcje zachodzącymi pomiędzy jej członkami. wg. R.Wroczyński: w rodz. dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzania go w krąg kontaktów społecznych. 2. Grupa wg. St. Kawula: osoby powiązane najbliższym pokrewieństwem, zamieszkujące razem i prowadzące z reguły wspólne gospodarstwo domowe. wg.J. Szczepański: Mała grupa pierwotna złożona z osób k...

plik doc

pedagogika opiekuncza


Kazimierz Jeżewski(1877-1948) Twórca i organizator rodzinnych form opieki nad dzieckiem opuszczonym w Gniazdach Sierocych i Wioskach Kościuszkowskich(pierwowzorów współczesnych Rodzinnych domów dziecka) Główne idee ?Gniazd sierocych?: 1 Wspólna praca na rzecz domu 2 Finansowanie oparte na zasadach zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wychowania 3 Dbałość o kształcenie zawodowe(Towarzystwo Funduszu Kształcenia Zawodowego) 4 Wydłużenie czasu opieki do 16r. życia,wspieranie usamodzielni...

Ostatnie wyszukiwania