plik doc

Pedagogika ogólna notatki

Notatki z wykładów
19.11.2010 Wychowanie – kształtowanie wychowanków wg pożądanych i nienaruszalnych społecznie wzorców osobowych, to kierowanie jego rozwojem, urabianie określonych cech. (teoria wychowania autorytarnego) Wychowanie – całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej zwłaszcza przez interakcję urzeczywistniać i rozwijać swoje człowieczeństwo. (Ks. Janusz Tarnowski) Wychowanie jest tam, gdzie człowiek wpływa na drugiego człowieka. Nie ma wychowania przez lęk...

Ostatnie wyszukiwania