plik doc

pedagogika ogólna - wykład

. STRATEGIE CZYTELNICZE sposoby podejścia do lektury: 1. Analityk – tekst zwykły, zawsze taki sam, bez drugiego dna, bez niedomówień, analizowanie lektury krok po kroku 2. Twórca – tekst jako pretekst do własnych rozważań, zaproszenie do wysiłku interp
1. STRATEGIE CZYTELNICZE sposoby podejścia do lektury:       Analityk – tekst zwykły, zawsze taki sam, bez drugiego dna, bez niedomówień, analizowanie lektury krok po kroku       Twórca – tekst jako pre...

plik doc

Pedagogika Ogólna

Podstawy Pedagogiki I Rok Studiów Pedagogicznych
DZIAŁANIE PRAKSEOLOGICZNE, DZIŁĄNIE SPRAWNE, DZIAŁANIE SKUTECZNE, DOBRA ROBOTA Pedagogika Pedagogika kojarzy się z wychowywaniem, edukacja, szkoła, działalnością pedagogiczna, dydaktyczna. Organizacja nauk w szkole, resocjalizacja, socjalizacja, opieka nad dziećmi. Pedagogika jest to działalność ludzka, społeczna zachodząca w określonych miejscach np., środowiskowych, geograficznych, ekonomicznych to proces zachodzący w środowisku....

plik doc

Pedagogika ogólna - sem. II

Zagadnienia do egzaminu
Zagadnienia do egzaminu Pedagogika Ogólna 1)Socjalizacja, Internalizacja, Interioryzacja, (Wychowanie) 2)Cele wychowawcze, zasady wychowania 3)Dyrektywa wychowania, standard wychowania 4)Postawy rodzicielskie (funkcjonowanie dziecka odnośnie tych postaw) 5)Typy wychowania wg Markovica 6)Metody wychowawcze 7)Samobójstwo (z punktu widzenia kryminologii, z punktu widzenia psychologii) 1) -Socjalizacja(uspołecznienie)-to ogół działań ze strony społeczeńs...

plik pdf

Skrypt pedagogika ogólna

Skrypt pedagogika ogólna
PROCES BADAWCZY W NAUKACH PEDAGOGICZNYCH Organizacja procesu badawczego zależna jest od wielu okoliczności, główny wpływ na to mają charakter i cel badań, teren na którym są prowadzone oraz techniki stosowane w trakcie badań. Można tu wyróznic dwa typy schematów: 1. prezentuje formalną strukturę procesu badawczego i przebiega następująco: Wybór tematu--->Analiza i dyskusja badanego problemu--->Projekt badawczy--->Zebranie danych--->Analiza danych--->Interpretacja da...

plik doc

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA OGÓLNA
Słowo pedagogika wywodzi się z języka greckiego: paidos- dziecko, chłopiec ago- prowadzę agagos- prowadzący Paidagogos miał za zadanie doprowadzić dziecko na miejsce ćwiczeń fizycznych, nauczyć go czytać, pisać i recytować. Całość czynności paidagogosa nazwano paidagogija (współcześnie pedagogia czyli zespół czynności wychowawczych) Źródła pedagogiczne według MARIANA NOWAKA: źródła praktyczne- to sytuacje i zdarzenia, które występują w praktyce i wynikają z praktyki...

plik doc

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA OGÓLNA
PEDAGOGIKA OGÓLNA 1. Pedagogika jako nauka – prof. dr hab. Adam Solak „Losem nauki jest prawda i losem nauki jest dialog” – Józef Tischner. Pedagogika jest sercem wszechnauk. Losem pedagogiki jako nauki jest prawda o człowieku jako mikrokosmosie w kosmosie. Dialog o tym człowieku i wszystkim co tworzy człowieka i ten świat. W nauce istnieją trzy elementy (trzy żywioły) - świat - człowiek - całą gama znaków pośredniczących między światem a człowiekiem Za pomocą tyc...

plik doc

Pedagogika ogólna notatki

Notatki z wykładów
19.11.2010 Wychowanie – kształtowanie wychowanków wg pożądanych i nienaruszalnych społecznie wzorców osobowych, to kierowanie jego rozwojem, urabianie określonych cech. (teoria wychowania autorytarnego) Wychowanie – całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej zwłaszcza przez interakcję urzeczywistniać i rozwijać swoje człowieczeństwo. (Ks. Janusz Tarnowski) Wychowanie jest tam, gdzie człowiek wpływa na drugiego człowieka. Nie ma wychowania przez lęk...

Ostatnie wyszukiwania