plik doc

pedagogika międzykulturowa


PEDAGOGIKA MIEDZYKULTUROWA Główne Hasło ? Niechaj zakwitnie tysiąc kontrkulturowych kwiatów, powstańcie, uciskane mniejszości i przynieście swój wkład w dzieło ogólnoludzkiej kultury. Kultura nie powinna przypominać jednolitego kobierca w barwach panującej większości, [?] Lecz powinna być łatanym kobiercem pokrytym mnóstwem pstrokatych lat, subkulturowymi wartościami mniejszości? Pedagogika międzykulturowa, która dzisiaj już całkowicie wyparła termin ? pedagogika dla cudzoziem...

plik doc

Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek


Na podstawie: Szkudlarek T., Pedagogika międzykulturowa, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, rozdz. 16, str. 415 -424 Pedagogika międzykulturowa Wielokulturowość współczesnych społeczeństw. Kultura jako rezerwuar wartości ? fundamentem klasycznie pojmowanej edukacji W pedagogice modernistycznej idea formalnej kompetencji do negocjowania i ustalania norm społecznych. Orientacje w edukacji międzykulturowej Co do sposobu traktowania...

plik doc

pedagogika międzykulturowa

zawiera cele, przedmiot badań
Pedagogika międzykulturowa powstała w Niemczech na początku lat siedemdziesiątych. Według niej wychowawcy muszą sobie zdać sprawę , że nie żyją w społeczeństwach monokulturowych. Powinni więc swoim wychowankom pomóc nie tylko w poznaniu obcego języka, ale i zrozumieniu obcej kultury, sytuacji prawnej i społecznej. Celem pedagogiki międzykulturowej jest stworzenie równoprawnych warunków życia dla różnych kulturowo i etnicznie grup żyjących w ramach danego społ...

plik doc

Pedagogika Międzykulturowa

ped. Miedzykulturowa
PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Kultura ? jest ogólnym, zgeneralizowanym dla danego społeczeństwa, narodowości, organizacji czy grupy społecznej systemem orientacyjnym, który został ukształtowany ze swoistych dla nich symboli przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kulturowy relatywizm ? opór przeciw zachodnim systemom wartości, doprowadził do uświadomienia sobie przez część elit Zachodu, ze powszechne w odczuciu Europejczyków wartości i sposoby myślenia mają charak...

Ostatnie wyszukiwania