plik doc

Pedagogika krytyczna

Przedmiot: Współczesne kierunki w pedagogice wykład 11 i 12 notatki z wykładów Pedagogika krytyczna: Kwasnica, krytyka adaptacyjna liberalna i konserwatywna, krytyka emancypacyjna, krytyka hermeneutyczna, Bernstein, kultura ciszy, ukryty program szkolny

plik doc

Pedagogika krytyczna

Pedagogika
PEDAGOGIKA KRYTYCZNA 1. PEDAGOGIKA A MYŚLENIE KRYTYCZNE - znana jest pod nazwą teorii krytycznej - źródło w marksistowskiej krytyce ideologii - aby dotrzeć do poznawczo ważnych sądów musimy przebić się przez ideologię ( fałszywą świadomość odzwierciedlającą określone punkty widzenia). Miedzy innymi taki zobiektywizowanemu oglądowi służy teoria krytyczna - jej krytyczność ma kilka poziomów: wyrasta z niezgody na niesprawiedliwość istniejącego świata ? świat jest ni...

plik doc

pedagogika krytyczna-plusy i minusy

pedagogika krytyczna + i -
Słabe i mocne strony krytycznej nauki o wychowaniu Mocne strony edukacja międzykulturowa pozwala nabyć umiejętności dialogu, rozumienia inności kulturowej i komunikowanie się z przedstawicielami innych kultur oraz powala uczyć otwartości na inne rodzaje kultury kształtowanie inności dziecka po przez poznawanie nowe kultury społeczne dziecko traktowane jest jako członek społeczności nabycie kompetencji i doświadczenia do samodzielnego kształtowan...

Ostatnie wyszukiwania