plik doc

Kryminologia - wyklady

Wykłady URz
KRYMINOLOGIA Wykład 1 / 2010-10-09 PATOLOGIA SPOŁECZNA I KRYMINOLOGIA JAKO DYSCYPLINY NAUKOWE. PATOLOGIA (z gr. pathos – cierpienie, logos – nauka, słowo) – interdyscyplinarna dziedzina poznania, zajmująca się zjawiskami społecznie destrukcyjnymi (inaczej: nauka o cierpieniu). Wiąże się z naruszaniem norm:       obyczajowych,       moralnych,       prawnych. KRYMINOLOGIA (z łac. crimen – przestępstwo, zbrodnia i gr. logos...

plik doc

Pedagogika społeczna

Wybrane zagadnienia z pedagogiki społecznej
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Założenie prorodzinnego systemu opieki: -pomoc rodzinie a nie samemu dziecku -w razie konieczności odseparowania dziecka z rodziny istotnym jest pozyskanie zastępczego środowiska rodzinnego -polityka państwa, która ma wspierać rodziców w wychowaniu młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i rodzinie w pracy w kulturze Zmiany systemowe prorodzinnego systemu: -integracja służb publicznych oraz integracji społeczności -...

plik docx

Teoretyczne podstawy wychowania

zagadnienia na egzamin teoretycznych p. wych

Zagadnienia na egzamin z teorii wychowania

I. Wokół teorii wychowania 1. Pojęcie teorii wychowania 2. Zadania teorii wychowania. 3. Funkcje ogólnej teorii wychowania. 4. Pojęcia wychowania (wychowanie jako układ, jako proces, jako działanie, jako interakcja, jako zestrój) ze szczególnym uwzględnieniem poglądów W. Brezinki i teorii krytycznej. 5. Cechy wychowania. 6. Rodzaje wychowania. 7. Pseudowychowanie i rodzaje pseud...

plik docx

socjologia1


  1.  Definicja i przedmiot socjologii .

Wg Szczepańskiego to nauka o zbiorowościach i o społecznościach ludzkich.

Socjologia nauka, która zajmuje się problematyką państwa, funkcjonowaniem, przekształcan...

plik odt

socjologia dla fizjoterapii sciaga

sciaga z socjologii dla studentow fizjoterapii/zakres materialu WSEiT i AWF Poznan
Socjologia nauka zajmująca się badaniem stosunków międzyludzkich w społeczeństwie. Socjologia jest nauką empiryczną, zajmującą się badaniem prawidłowości rządzących całokształtem stosunków międzyludzkich w historycznie określonych warunkach życia danego społeczeństwa. Nauka ta zajmuje się badaniem struktur społecznych, ich funkcjonowaniem, ich genezą i powiązaniem ze środowiskiem naturalnym z ekonomią oraz...

plik odt

Miejsce pedagogiki wśród naukKryterium Podziału:
Rozważania nad miejscem Pedagogiki wsród nauk należy rozpoczać od kryterium podziału tychże nauk, tak aby w sposób naturalny umiejscowić w poszczególnych rodzajach nauk Pedagogikę.
Generalnie mówimy i 3 podstawowych kryteriach MPZ
Nauka klasyfikowana jest ze względy na
Metody badań,
Przedmiot badań i
Zadania jakie realizuje.
Kryterium podziału nauk:
Ped...

plik docx

pedagogika ściąga

Pedagogika ściąga

1.Pedagogika jako nauka pojęcia, terminy, dyscypliny pedagogiczne, nauki pomocnicze, kryteria klasyfikacji dziedzin pedagogiki: Pedagogika jako nauka jest pojęciem wieloznacznym, definiowanym jako:  * system uzasadnionych pojęć, *twierdzeń, *hipotez ...

plik doc

Egzamin - Psychologia Ogólna

Podstawowe pojecia psychologii
ZAD I CELE PSYCHOLOGII Psychol (od gr. psyche=dusza, ilogos = nauka, myśl)? nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zach czł. Bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Jednym z podstawowych zadan psychologii wg M.Przetacznik-Gierowskiej i G.Makiełło-Jarży jest: ?poznanie czł jako podmiotu zachowania się, czł żyjącego w swym naturalnym środowisk...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,