plik doc

Pedagogika jako nauka o wychowaniu

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki Wykład 1 notatka z wykładu
?Pedagogika jako nauka o wychowaniu? I. WPROWADZENIE Pedagogika = nauka o wychowaniu Pedagog (fr. Paidagogas) paid-dziecko; agogos-prowadzić, przewodzić Pedagogika ma 2 aspekty Praktyczny Teoretyczny PedagoGIA = pedagogika praktyczna (wszystko co dotyczy praktyki wychowawczej; znana od zawsze) PedagogIKA = pedagogika teoretyczna Pedagogika jako teoria pojawiła się w I połowie XIX wi...

plik doc

Pedagogika jako nauka

Pedagogika jako nauka
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA JAKO NAUKA Pedagogika społeczna jest częścią pedagogiki ogólnej. Zajmuje się tą częścią teorii wychowania, która skupiona jest wokół środków wychowawczych oddziałujących na wychowanka, które warunkują jego rozwój i decydują o rezultatach działalności wychowawczej. Pedagogika społeczna analizuje rodzaje potrzeb wychowawczych, które pojawiają się na różnych etapach życia wychowanka. W szczególny sposób pedagogika społeczna zajmuje się środowiskiem...

Ostatnie wyszukiwania