plik doc

Schemat ćwiczenia treningowego: cwiaczenia treningowe

Schemat ćwiczenia treningowego + ćwiczenia treningowe
Schemat ćwiczenia treningowego: 1. Polecenie otwarte- prowokowanie do podjęcia decyzji, postawienie uczestnika w sytuacji wyboru. 2. Wykonanie polecenia przez uczestników. 3. Konfrontacja- zestawienie prac na forum, grupy poznają inne rozwiązania. 4. Omówienie ćwiczenia- refleksje nad całą sytuacją. 5. Spróbuj inaczej- podobne ćwiczenie, poszukiwanie nowych rozwiązań przez uczestników. TRENING - to proces w ciągu wszystkich ćwiczeń...

plik doc

Niezbędnik człowieka mówiącego

Niezbędnik człowieka mówiącego dla nauczyciela z przedmiotu Emisja Głosu
red0;; Niezbędnik człowieka mówiącego Justyna Momot Gr.? ?III.? ?ZEWiEP Rok I? (?studia zaoczne?) Zestaw ćwiczeń logopedycznych 1.? ?Ćwiczenia oddechowe 2.? ?Ćwiczenia uelastyczniania przepony 3.Ćwiczenia? ??kierowania dźwięku na maskę?? 4.? ?Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne? (?ćwiczenia języka,? ?warg,? ?żuchwy,? ?podniebienia miękkiego?...

plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4

ćwiczenia 3 i 4
Pedagogika społeczna, ćwiczenia 3 i 4 Na następne ćwiczenia przeczytać: Pilch, Lepalczyk rozdział o grupie rówieśniczej Prezentacja Bogdan Suchodolski Prezentacja Helena Radlińska Środowisko ? krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym Rodzaje środowisk (podział wg kryterium rodzaju bodźców środowiskowych) Naturalne Społeczne Kulturowe Środowisko naturalne to układ geogr...

plik doc

Aktywność wody

sprawozdanie z laboratorium technologi zywnosci z aktywnosci wody
Politechnika Białostocka Wydział .............................Mechaniczny........................... sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych ..............Technologia żywności............... (Nazwa przedmiotu) Kod: ???????????????? Ćwiczenie numer: ...12... Temat: Wiązanie wody w produktach spożywczych. Pomiar aktywności wody. .................Emilia Klimczuk.................

plik pdf

Ginekologia wykłady

wykłady z ginekologii wsf,am wrocław
Ćwiczenie 116.02.12 Położnictwo Usprawnianie po porodzie fizjologicznym (naturalnym) Mięśnie krocz i dna miednicy tworzą ,,przeponę”, która utrzymuje macicę na dnie miednicy małej. 1 doba Usprawnianie po upływie 6-8 godzin od porodu 1. Zaczynamy od ćwiczeń poprawiających krążenie obwodowe; od kończyn dolnych (palce)— ćwiczenia przeciwzakrzepowe, a następnie nadgarstki 2. Ćwiczenia oddechowe torem mieszanym 3. Ćwiczenia czynne kończyn dolnych Przeciwwsk...

plik doc

Konspekt zajęć logopedycznych

Konspekt zajęć logopedycznych na 5.0
bialystok Res. rok 2 Konspekt zajęć logopedycznych TEMAT: Utrwalanie głosek szumiących - sz, ż, cz, dż. CEL GŁÓWNY: utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących w wyrazach - na materiale obrazkowym. CELE SZCZEGÓŁOWE: -usprawnianie narządów artykulacyjnych -zachęcanie do samodzielnej wypowiedzi -ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci i percepcji słuchowej -utrwalanie prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w sylabach -utrwa...

plik doc

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej wg siwka
Ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego w przypadku stosowania: endoprotezoplastyki bezcementowej wg. prof. Siwka Nowoczesna, bezcementowa implantowana endoproteza biodra, przy dobraniu odpowiedniego typu i rozmiaru, już w dniu operacji jest stabilna przy obciążaniu, a po kilku tygodniach kość wokół protezy przystosowuje się do działających tam sił. Dlatego pierwotna stabilność protezy jest wystarczająca i pozwala na wczesne...

plik doc

Ćwiczenia kształtujące za współćwiczącym


Ćwiczenia ze współćwiczącym do wykorzystania na lekcji wychowania fizycznego Niedostatek sal gimnastycznych, liczne zespoły na lekcjach wychowania fizycznego często zmuszają nauczycieli wychowania fizycznego do poszukiwania nowych ciekawych form ćwiczeń jakimi niewątpliwie są ćwiczenia dwójkowe. Ćwiczenia gimnastyczne ze współćwiczącym polegają na jednoczesnym lub kolejnym wykonywaniu określonej treści ruchowej przez dwóch ćwiczących, trzech lub kilku, którzy utrzymują ze sobą chwi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,