plik doc

pedagogika

filoz cw
Friedrich Nietzsche w swej filozofii posługuje się terminem resentyment. Ukuł on z niego terminus technicus. Zamiast więc tłumaczyć resentyment na język polski, spróbuję przybliżyć na początek samo znaczenie owego terminu. Posługując się psychologią opisową, różne doznania jakie przeżywam, a które tak naprawdę okazują się prostymi fenomenami, pojawiającymi się w jednym akcie przeżycia (np. przyjaźń, miłość, obrazy), można rozbić na poszczególne jedności mniejsze, bardzo drobne...

plik doc

pedagogika społeczna


1.Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną? Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno ? społeczna po 1864 roku po upadku powstania styczniowego występujący dość powszechnie zaniedbanie kulturowe, brak poczucia polskości, analfabetyzm, przyczyniły się do propagowania jednak poza szkołą pozytywistycznych haseł ,, praca u podstaw?, ,,oświata dla ludu?. Potrzeba poznania środowis...

plik docx

psychologia egzamin I rok pedagogika


5 form aktywności psychicznej

  1.  Aktywność poznawcza obejmuje ona procesy  uwagi, percepcja czyli spostrzeganie w zakresie wszystkich zmysłów np. słuchowa węchowa, wyobrażenia, myślenie,uwaga
  2.  Menestyczna obejmuje ; pamięć dynamiczna czyli krótkotrwałą oraz pamięć długotrwałą

Ostatnie wyszukiwania