plik doc

Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych

notatki z wykładów
?Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych? Pojęcia pedagogiczne Wychowanie równoległe (edukacja równoległa) chodzi o wychowanie równoległe poza szkołą (placówki, instytucje pozaszkolne , instytucje działające równolegle do szkoły) placówki i instytucje pozaszkolne (4 grupy): -placówki wychowania pozaszkolnego np. świetlice, biblioteki -instytucje upowszechniania kultury np. kino, teatr, muzea -środki masowego przekazu (mass media) np. raio, TV, prasa, ksią...

plik doc

Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 4 notatki z wykładów
?Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych? Pojęcia pedagogiczne Wychowanie równoległe (edukacja równoległa) chodzi o wychowanie równoległe poza szkołą (placówki, instytucje pozaszkolne , instytucje działające równolegle do szkoły) placówki i instytucje pozaszkolne (4 grupy): -placówki wychowania pozaszkolnego np. świetlice, biblioteki -instytucje upowszechniania kultury np. kino, teatr, muzea -środki masoweg...

plik docx

metodologia badań pedagogicznych- umcs

UMCS wykłady Floriana

Metodologia badań pedagogicznych

Nauka jako droga do budowania teorii

Cechą nauki jest to, że wiedza gromadzone jest budowana zgodnie z procedurami na drodze poznania naukowego. To dochodzenie do wiedzy musi być kontrolowalne (z z...

plik doc

Metodologia badań pedagogicznych

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 dnia 28.02.09r. Podstawowe pojęcia metoda badawcza i rodzaje metoda doboru próby - rodzaje fazy procesu badawczego. różnice m.dzy badaniem naukowym a sondażowym struktury postawy
Przedmiot: Metodologia badań pedagogicznych dnia: 28 luty 2009 r. Wykład 1 Temat: Wprowadzenie. Metoda ? typowe, powtarzalne sposoby zbierania , przetwarzania , analizowania danych empir...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz

wykład:2 dnia 14.03.2009
Metodologia badań pedagogicznych dnia: 14 marzec 2009 Wykład: 2 Temat : Podstawowe narzędzia badawcze ? Kwestionariusz Kwestionariusz ? narzędzie badawcze do przeprowadzania ankiet. Wstęp ? informacja ( kto badanie przeprowadza) , w jakim celu ( co stanie się z wynikami badań ? trzeba wiedzieć kto ma dostęp do wyników), poinformować , że badanie jest poufne i anonimowe. Pytania najistotniejsze z punktu widzenia problem...

plik doc

ankieta, matody badań pedagogicznych


WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE Opracowanie ankiety lub kwestionariusza na wybrany temat DR C. PLEWKA EBIHP ROK II GR.21 KATARZYNA HRECZYŃSKA ADAM CHODYNIECKI PAWEŁ CIEŚLA LEON GRYCZYŃSKI ŁUKASZ SACZYŃSKI SZCZECIN 2009 CHARAKTERYSTYKA METOD SOCJOMETRYCZNYCH A. Bjerstedt określa metodę socjometryczną jako ilościowe badanie stosunków międzyludzkich w aspekcie faworyzowania, obojętności i odrzucen...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze

Wykład 3 dnia 28.03.09 ankieta, wywiad, eksperyment, focus,
Metodologia badań pedagogicznych dnia 28 marzec 2009 Wykład:3 Ankieta ? technika badawcza. Rodzaje ankiet: audytoryjna ? najczęściej stosowana od audytorium. Grupa jednostek, rodzaje ankiety. Zalety: badacz kontroluje respondentów; łatwy dostęp do dużej grupy ; niskie koszta. Wady: duże ryzyko wystąpienia tzw., ? efektu sponsora?. Pocztowa ? Wypełniona ankieta jest wysyłana drogą pocztową od respon...

plik docx

TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

Technika badań to czynności poznawcza, proces angażujący badacza i innych ludzi. Do technik nalerzą obserwacja, wywiad, ankieta, analiza tekstów,

TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH                                                                                                              Techniki badań pedagogicznych są to czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyr...

Ostatnie wyszukiwania