plik doc

patologie społeczne


Temat: Patologie społeczne Patologie społeczne to takie zachowania ludzkie, które odbiegają od pewnych norm społecznych i etyki. Mają one różne przyczyny. Przeważnie można się z nimi spotkać w tzw. środowiskach patologicznych. A jest ich w dzisiejszych czasach naprawdę dużo. Najczęstszym powodem takich postępowań jest: bieda i złe warunki życiowe. To powoduje, że ludzie słabi psychicznie posuw...

plik doc

pytania z socjologii dla pielęgniarek

pytania z socjologii z kursu kwalifikacyjnego na anestezjologii i nie tylko
PYTANIA Z SOCJOLOGII Przedmiotem badań socjologicznych NIE są: instytucje społeczne, procesy społeczne, struktury społeczne, wszystkie wymienione są przedmiotem badań socjologicznych. Socjologia jest nauką o: patologii społecznej, procesach dezintegracji społecznej, interakcjach między ludźmi, powstawaniu wielkich struktur społecznych. Rola społeczna to: funkcjonowanie jednostki w mikrostruk...

plik doc

socjologia wychowania

opracowanie zagadnien na kolosa
Środowisko społeczne i środowisko wychowawcze. Środowisko społeczne jest pewnym układem obiektywnym, w którym między elementami środowiska zachodzą pewne relacje. Jednostki wchodzą w różne role społeczne, a także wpływają na siebie, na swoje otoczenie, będąc jednocześnie odbiorcami tych wpływów. Środowisko społeczne ma określoną strukturę, funkcjonuje w określony sposób, zachodzą w nim określone relacje. Ulega ono ciągłym zmianom. Każda jednostka ma inne...

plik docx

Socjologia zagadnienia na kolokwium

TWÓRCY SOCJOLOGII, POJĘCIA

Środowisko społeczne, względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, ja...

plik doc

Przemysł - podział, funkcje i czynniki lokalizacji

Przemysł - podział, funkcje i czynniki lokalizacji
TEMAT: Przemysł ? podział, funkcje i czynniki lokalizacji. Podział przemysłu: hutniczy: - żelaza, - metali kolorowych spożywczy chemiczny, np.: - petrochemiczny, - farmaceutyczny, - kosmetyczny, - karbochemiczny elektromaszynowy: - samochodowy, - elektroniczny włókienniczo-odzieżowy wydobywczy drzewno-papierniczy Funkcje przemysłu: ekonomiczne: - wytwarzanie dochodu narodowego, - pobudzenie do rozwoju innyc...

plik doc

definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej

sa to sciagi z wykladow autoryzowanym prof. dr hab H. Cudaka
WYCHOWANIE- można ujmować w znaczeniu wąskim i szerokim. W znaczeniu wąskim rozumiemy świadome i celowe oddziaływanie wychowawcy skierowane na wychowanka w celu kształtowania cech w jego osobowości. W znaczeniu wąskim ped.spol. ma na myśli zorganizowane działania opiekuńczo-wychowawcze, które zawierają cel wychowawczy oraz dużą dozę świadomości oddziaływań wychowawczych skierowanych na osobę, bądź ludzi. W znaczeniu szerokim(wg.E....

plik docx

Socjologia wychowania


Socjologia wychowania

1.przedmiot socjologii wychowania

-środowisko społeczne życia jednostki

2.Środowisko społeczne-definicja,rodzaje,elementy środowiska wychowawczego wg.F.Znanieckiego

środowisko społeczne to suma warunków wytworzonych przez życie zbiorowe dla kształtowania się życia jednostek,wspólne doświadczenie i ogólna podstawa zbiorowości jedn...

plik doc

społeczno- ekonomiczne uwarunkowania zdrowia

notatka zawiera opis uwarunkowań społeczno ekonomicznych zdrowia na świecie i polsce
Społeczne i Ekonomiczne Uwarunkowania Zdrowia Spis treści Wstęp       Wskaźniki chorób a czynniki społeczne i ekonomiczne we współczesnym społeczeństwie       Ekonomia i polityka zdrowotna we współczesnym społeczeństwie       Indywidualne fo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,