plik doc

zapobieganie alergii pokarmowej

metryczka konspektu z dydaktyki. Zapobieganie alergii pokarmowej u dzieci
Metryczka konspektu Temat: Zapobieganie alergii pokarmowej u dzieci i niemowląt. Data: 01.06.2009 Odbiorca: 2-5 osób Miejsce realizacji: Gabinet zabiegowy poradni alergologicznej Czas realizacji: 40 minut Cel główny: Przekazanie pacjentowi istotnych treści na temat zapobiegania alergii pokarmowej u dzieci i niemowląt. Cele szczegółowe: pacjent zna przyczyny powstawania alergii pokarmowej...

plik odt

Objęcie badaniami skryningowymi i czynnym poradnictwem grup wysokiego

zdrowie publiczne
Objęcie badaniami skryningowymi i czynnym poradnictwem grup wysokiego ryzyka. (badania przesiewowe) . Temat ten jest dla mnie bardzo ważny jako młodego pokolenia, które już teraz jest odpowiedzialne za promowanie, informacji na temat badań przesiewowych. Uważam, że opisując ten temat przybliżę sobie strukturę działania opieki zdrowotnej i dowiem się, jakie posiadamy grupy ryzyka. Podczas praktyk zawodowych, jako młodzi studenci kierunku, jakim jest pielęgniarstwo cz...

plik doc

psychologia ogólna

Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole.
TESTY INTELIGENCJI, TECHNIKI BADAWCZE Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole. * założenie podst...

plik doc

c.d. metody grupowej

c.d. metody grupowej
Diagnoza metody grupowej:       def. polega na oddziaływaniu na jednostkę za pośrednictwem małej grupy, do której przynależy.       wyróżniamy grupy:       rozwojowo-wychowawcza       psychoterapeutyczna       rewalidacyjna       etapy procesu grupowego:       tworzenie grupy       stabilizacja struktury, norm tejże grupy   &...

plik rtf

PSYCHOLOGIA

Psychologia terminy rozne I rok poloznictwa
Wykład psychologia‭ ‬17.12.2008r. INTELIGENCJA-‭ ‬ogólna zdolność umysłowa wpływająca na przebieg sprawności działań wymagających udziału procesu uczenia się i myślenia. ZDOLNOŚCI-właściwości psychiczne warunkujące pomyślne rezultaty w pewnej dziedzinie.‭ TALENT-‭ ‬szczególnie rozwinięte zdolności PODŁOŻE INTELIGENCJI-‭ ‬zadatki wrodzone czyli cechy struktur nerwowych,‭ ‬ogromne znaczenie ma odpowiedni trening umożliwiający rozwój posiadanych...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,