plik doc

odleżyny

najważniejsze co może być o odleżynach
ODLEŻYNY ODLEŻYNA = OWRZODZENIE ODLEŻYNOWE (decubitus) martwica tkanek powstała w wyniku zaburzenia ukrwienia wywołanych uciskiem. „Encyklopedia dla pielęgniarek" ODLEŻYNA - owrzodzenie spowodowane uciskiem; uszkodzenie skóry wywołane długotrwałym uciskiem i niedokrwieniem; drobne naczynia( tętnicze i żylne) są poddane uciskowi i w konsekwencji przerwane zostaje mikro krążenie; a przy lokalnym niedokrwieniu trwającym dłużej niż 2h d...

plik doc

skala ryzyka odleżyn cbo

skala ryzyka odlezyn cbo
Skala punktowa oceny ryzyka rozwoju odleżyn (wg Duth Consensus Prevetion of Bedsores CBO)   [Źródło: Górajek-Jóźwik J.,Ciechaniewicz W.,Waszczyk S. i wsp. Zasady postępowania pielęgniarskiego w odleżynach (stan zagrożenia odleżyną). [w] Zasady postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach klinicznych [red] Górajek-Jóźwik J.,Ciechaniewicz W. PTP, Warszawa 1999] Czynnik ryzyka 0 1 2 3 Stan psychiczny Dobry Obojętność, przygnębienie, dezorientacja, lęk G...

plik doc

Proces pielęgnowania z geriatrii

Proces pielęgnowania z geriatrii
J.Ł; lat 67, mieszka w domu Pomocy Społecznej w Mielnie od 1999 roku. Zamieszkała w DPS z powodu niewydolności rodziny w zakresie pielęgnacji. Rozwódka, bezdzietna ( córka zmarła w wieku 8 lat ). Kontakt słowny z mieszkanką logiczny. Jest zorientowana ci do miejsca, czasu i sytuacji. Występuje u niej labijność emocjonalna. J.Ł. chce zwrócić uwagę innych na siebie, Występują u niej myśli urojeniowe. Oskarża personel i innych mieszkańców o wyrz...

plik doc

proces piel. geriatria

problemy pielęgnacyjne geriatria
J.Ł; lat 67, mieszka w domu Pomocy Społecznej w Mielnie od 1999 roku. Zamieszkała w DPS z powodu niewydolności rodziny w zakresie pielęgnacji. Rozwódka, bezdzietna ( córka zmarła w wieku 8 lat ). Kontakt słowny z mieszkanką logiczny. Jest zorientowana ci do miejsca, czasu i sytuacji. Występuje u niej labijność emocjonalna. J.Ł. chce zwrócić uwagę innych na siebie, Występują u niej myśli urojeniowe. Oskarża personel i innych mieszkańców o wyrząd...

plik doc

Zadania pielęgniarki w diagnozowaniu

Zagadnienie z zakresu neurologii.
Zadania pielęgniarki w diagnozowaniu i ocenie stanu neurologicznego pacjenta. Udział pielęgniarki w badaniu przedmiotowym- BADANIE NEUROLOGICZNE ( ważne elementy badania) - ocena przytomności pacjenta z wykorzystaniem skali GLASCOV - ocena orientacji, co do miejsca i czasu -ocena siły kończyn (niedowłady, porażenia) - przy podejrzeniach urazu kręgosłupa ocena poziomu i stopnia uszkodzenia czucia powierzchownego - badanie ruchu kończyn (hemiparesis,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,