plik doc

rehabilitacja zasady, cechy


Według Światowej Organizacji Zdrowia, rehabilitacja jest kompleksowym i interdyscyplinarnym procesem, którego celem jest ochrona zdrowia, rozwijanie oraz utrzymywanie jak najlepszej sprawności życiowej osób, których zdrowie jest zagrożone lub zostało utracone wskutek choroby, urazu, wad wrodzonych albo nabytych. Celowi temu służy system państwowych, socjalno-ekonomicznych, medycznych, zawodowych, pedagogicznych, psychologicznych i innych środków, które nie dopuszczają do rozwoju róż...

plik doc

?Uzasadnij tezę o przydatności stosowania metod prewencji, interwencji

Czytając Arends?a możemy zauważyć i stwierdzić, iż zapewnienie ładu w klasie jest procesem niełatwym. Lecz niesamowicie potrzebnym w edukacji wczesnoszkolnej. Gdyż zdobyta wiedzą i doświadczeniem z zakresu wychowania w szkole, uczniowie będą posługiwać s
?Uzasadnij tezę o przydatności stosowania metod prewencji, interwencji i demonstracji w edukacji wczesnoszkolnej.? Czytając Arends?a możemy zauważyć i stwierdzić, iż zapewnienie ładu w klasie jest procesem niełatwym. Lecz niesamowi...

plik doc

pielęgniarka srodowiskowo rodzinna

profilaktyka nowotworów
Działania profilaktyczne pielęgniarka prowadzi we współpracy z lekarzem poprzez różne formy. Pierwszą z nich, ogromnie ważną w profilaktyce chorób nowotworowych, jest PROFILAKTYKA PIERWOTNA – inaczej zapobieganie. Profilaktyka pierwotna w/g WHO jest to zespół przedsięwzięć, które mają na celu obniżenie częstości zachorowań, poprzez zmniejszenie ryzyka powstania choroby. Utrzymanie i poprawę stanu zdrowia populacji i jednostek umożliwia promocja zdrowia i zachowani...

plik doc

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca
Choroba niedokrwienna serca -choroba wieńcowa jest zespołem chorobowym charakteryzującym się stałym lub napadowym niedokrwieniem serca spowodowanym znaczącym zwężeniem (niekiedy - zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca. Istotą choroby jest stały lub okresowy brak równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i energię, a możliwościami ich dostawy (Inaczej jest to niedostateczne zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen :P)...

plik doc

Szkoły Prawa Karnego

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego
SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE PRAWA KARNEGO 1) Kierunek racjonalistyczno-humanitarny wieku Oświecenia Na wstępie należy zauważyć, iż w Oświeceniu przystąpiono do realizacji postulatów o kodyfikację prawa karnego oraz o jego zmianę. Powodem usystematyzowania i reformy prawa karnego były naciski zamożnego mieszczaństwa, które chciało uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Czego się wówczas domagano? Wymierzania kar w przypadkach, granicach i metodami konie...

plik doc

SAMOBOJSTWA

definicja , czynniki,zapobieganie samobojstwom
SAMOBOJSTWA Samobójstwa są najpoważniejszą przyczyna zgonów osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Istnieje wiele czynników bezpośrednio i pośrednio związanych z zachowaniami samobójczymi, oraz określone kryteria oceny zgodne z modelem zachowań suicydalnych, które należy wziąć pod uwagę określając ryzyko wystąpienia, a co za tym idzie możliwości skutecznego przeciwdziałania samobójstwom. Zag...

plik doc

nowoczesne opatrunki

krótka notatka na temat nowoczesnych opatrunków do stosowania na odleżynę
Temat ; Nowości w opatrunkach służących do pielęgnacji odleżyn. Przypomnienie zasad pielęgnacji ran odleżynowych w zależności od etapu rozwoju i gojenia się odleżyny. Termin odleżyna pojawił się po raz pierwszy w późnym średniowieczu i pochodzi od łacińskiego słowa decumbre co oznacza leżeć płasko. Wynika z tego ,że już wtedy postrzegano związek powstania odleżyn z unieruchomieniem. Znaczenie innych czynników mającyc...

plik doc

Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie

Wyjaśnienie i definicja zdrowia oraz choroby.
Zdrowie i Choroba - definicja i wyjaśnienie. Od najdawniejszych czasów starano się ustalić wyraźną granice między zdrowiem a chorobą, czyli między zjawiskami fizjologicznymi, tj. prawidłowymi, a patologicznymi-zmienionymi, nieprawidłowymi. Do dziś sprawy tej nie rozstrzygnięto ostatecznie, podobnie jak nie wyjaśniono w pełni podstaw procesów życiowych. Obecnie zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), przez pojęcie zd...

plik doc

ochrona srodowiska 1

nn
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ EGZAMIN DR. MAGDALENA MICIŃSKA Zagadnienia na egzamin :       Zasady ogólne prawa ochrona środowiska.       Pozwolenie zintegrowane.       Poważna awaria.       Konwencja z Aarhus (trzy filary).       Obszary Natura 2000 jako forma ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Opracowała Iwona Kaniewska na podstawie wykładów Pani Doktor Magdaleny Micińsk...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,