plik doc

plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna

plan opieki z geriatrii, a dokładnie z opieki paliatywnej pacjenta z zapaleniem płuc.
Karta Opieki Pielęgnacyjnej- pacjenta z nowotworem płuc ProblemCel opiekiPlan opiekiRealizacjaOcenapacjent cierpi z powodu bólu-zniewelowanie bólu-zmniejszenie dolegliwości bólowych- na zlecenie lekarza podanie choremu morfinyPacjent karmiony jest za pomocą sondyZapobieganie powikłaniom wynikającym z założonego zgłębnika do żołądka;Zapewnienie praw...

plik doc

stomia

co to jest stomia , objawy chorobowe , pielegnowanie
Stomia Nazwa stomia pochodzi z języka łacińskiego i oznacza usta, otwór, przetokę. Stomia jest połączona światłem z jelita cienkiego (kolostomia), cienkiego (ileostomia) lub moczowodu (urostomia) ze skóra. Stomia jelitową wykonuje się najczęściej w przypadku nowotworu jelita grubego (okrężnicy, odbytnicy) przewlekłych schorzeń zapalnych jelita grubego ( np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego) w przypadku polipowatości rodzinnej j...

plik doc

egzamin z pediatrii

:)
1. Jednym z objawów odwodnienia jest: a) zmniejszona elastyczność skóry b) duszność wydechowa c) bradykardia d) wszystkie wymienione 2. Roczne dziecko: a) powinno podwoić urodzeniową masę ciała, mieć przynajmniej dwa zęby oraz mówić proste zdania b) powinno potroić urodzeniową masę ciała, mówić pojedyncze słowa ze zrozumieniem, zgłaszać potrzeby fizjologiczne, c) powinno potroić urodzeniową masę ciała, mówić pojedyncze słowa ze zrozumieniem, potrafić chodzić d) wszystkie odpo...

plik doc

onkologia

onkologia
Rak sutka Rak gruczołu sutkowego (łac. carcinoma mammae; potocznie: rak piersi) ? najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych u tej płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się...

plik doc

Nowotwór a ból

referat
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE KIERUNEK : PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE EWA SKOCKA CHOROBA NOWOTWOROWA A BÓL. RODZAJE BÓLU I LECZENIE Na początku chciałabym zaznaczyć, że ból nie zawsze towarzyszy chorobie nowotworowej. Nie zawsze, ale niestety na tyle często, że nie można pominąć tego tematu. Ocenia się, że u około 40?50% chorych z nowotworami jajnika, szyjki macicy, piersi, gruczołu krokow...

plik doc

Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii

Notatka zawiera opis zadań dla pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, opis czym jest chemioterapia oraz negatywnych działań leków cytostatycznych na organizm ludzki.
Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii. Chemioterapia jest to metoda leczenia ogólnoustrojowego, stosowana w nowotworach uogólnionych, takich jak: ostra białaczka, Chłoniami, guzy zarodkowe gonad, nabłoniaki kosmówkowe pochodzenia łożyskowego i uogólnionych przerzutach. Ta metod...

plik doc

chirurgia pytania zaliczenie

na zaliczenie przedmiotu
1.Objawy marskości wątroby zależą od:       ilości czynnego miąższu       czasu trwania choroby       wieku chorego       prawidłowe a i b       wszystkie powyższa 2. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące żółtaczki:       chirurgicznie leczy się tylko żółtaczkę miąższową       dobrze widoczna w świetle sztucznym       objaw zażółcenia...

plik docx

Jakoś życia kobiet po mastektomii

Jakoś życia kobiet po mastektomii

Socjologia zdrowia                                                                                      Opracowały:

                                                                                                                 .…...…………………

plik docx

Jakoś życia kobiet po mastektomii

jakoś życia kobiet po mastektomii

Socjologia zdrowia                                                                                      Opracowały:

                                                                                                                 .…...…………………

plik doc

program zdrowotny dydaktyka

Nauka samobadania piersi
PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA 1.Nazwa programu - ,,Nauka samobadania piersi” 2.Osoba odpowiedzialna – poł. Teresa Petryka 3.Opis problemu Rak piersi jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych u kobiet w Polsce .Jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet. Statystycznie każdego roku zachoruje 30 kobiet na 100 000 . Biorąc pod uwagę wzrostowy wskaźnik zachorowalności , istnieje realne zagrożenie zwiększenie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,