plik rtf

Pacjent z nowotworem o niepomyślnym rokowaniu

Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową,o niepomyślnym rokowaniu
Podstawy Pielęgniarstwa:‭ ‬Pielęgnowanie pacjenta w chorobie nowotworowej o niepomyślnym rokowaniu.‭ Pielęgniarstwo I rok Nowotwór dotknąć może każdego z nas,bez względu na wiek,płeć,czy kolor skóry.‭ ‬Dzięki postępowi medycyny zapadnięcie na tę chorobę nie oznacza każdorazowo wyroku śmierci.‭ ‬Co jednak,kiedy pacjent słyszy‭ ‬,iż jego rokowania są niepomyślne,że już niewiele czasu mu zostało‭? ‬Będąc w szpitalu najwięk...

plik doc

komunikowanie sie z chorym umierajacym

Jak komunikowac sie z osoba umierajaca
PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z OPIEKI PALIATYWNEJ TEMAT PRACY: Komunikowanie się z chorym umierającym. Przewlekła choroba charakteryzuje się występowaniem kolejno po sobie następujących okresów, które zawsze wskazują na jej postępujący charakter. Ostatnim okresem choroby jest okres terminalnym w którym u chorego pojawiają się dolegliwości nieodwracalne pogarszające jego stan zdrowia i znacznie ograniczające jego spr...

plik doc

empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka

Empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka
Akademia Humanistyczno ? Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie Empatia pielęgniarki wobec pacjenta umierającego na wybranym przykładzie Praca zaliczeniowa z praktyk zawodowych z zakresu Opieki Paliatywnej Warszawa 2010 Plan pracy Czym jest empatia? ? str.2 Czy jest śmierć, A CZYM UMIERANIE ? ? str. 2 Pacjent umierający ? ogólna charakterystyka? ? str. 2 Empatia piel...

plik docx

opieka nad chorym umierającym

Opieka nad chorym umierajacym, podstawy pielegniarstwa

Opieka nad chorym umierającym

Opieka nad chorym umierającym jest bardzo trudna i wymaga przede wszystkim zrozumienia przeżyć emocjonalnych, jakie towarzyszą człowiekowi na łożu śmierci.

Pacjent, gdy czuje , że umiera chce czuć się osobą potrzebną. Pielęgniarka powinna cierpliwie słuchać tego co mówi pacjent, okazywać życzliwość. W kontakcie z pacjentem umierającym jest ważna zarówno komunikacja werbalna,...

plik rtf

zasady postepowania z pacjentem w terminalnej fazie choroby

.........................................................
zasady postepowania z pacjentem w terminalnej fazie choroby Zasady postępowania w ostatnich dniach życia chorych: 1. Rozpoznanie zbliżającej się śmierci. Powolne pojawianie się następujących objawów: • pogorszenie się kondycji fizycznej, postępujące osłabienie • wyniszczenie organizmu, • zamroczenie, ograniczowna zdolność poznawania, • znaczne ograniczenie przyjmowanego pokarmu i picia, • trudności w połykaniu leków....

plik doc

opieka nad umirającym

opieka nad umierającym - referat stron 6
OPIEKA NAD UMIERAJĄCYM Umieranie stanowi końcowy akt życia wszystkich istot żyjących. Proces umieranie i opieka w tym czasie nad umierającym i nad jego bliskimi uważane jest za ważną sprawę. Jakkolwiek śmierć czeka każdego człowieka, to jednak na okoliczność tę czyni się najmniej przygotowań. Prawdą jest także, że chociaż każdy chory powierzony opiece pielęgniarek musi w końcu umrzeć, to fakt ten nie odgrywa żadnej roli w planowaniu potrzebnej opiek...

plik doc

Opieka Paliatywna

Idea, cele, formy opieki paliatywnej
Opieka paliatywna Opieka paliatywna ? pallium słowo łacińskie oznaczające płaszcz grecki, dobrze otulający ? łagodzenie cierpień. Opieka paliatywna i hospicyjna stanowią ten sam rodzaj opieki. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1994 roku jest to ?całościowa, czynna opieka nad chorymi, których choroba nie poddaje się skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych negatywnych objawów oraz opanowanie prob...

plik doc

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA
SOCJOLOGIA 1. Pojęcie i składniki kultury. Kultura to ogół utworów działań człowieka, materialnych i nie materialnych wartości. Przyjętych i zobiektywizowanych, przekazywanych następnym pokoleniom i innym zbiorowością. Składniki kultury: - wartości ? to każdy przedmiot materialny i niematerialny uznany w danej zbiorowości, do którego jednostka dąży. - normy ? akceptowane w zbiorowości reguły zachowania, określają jak dążyć do wartości...

plik doc

Opieka paliatywna

konspekt z opieki paliatywnej
ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ Opieka hospicyjna Hospicjum ?( hospitium ? hospes) ? oznacza osobę połączoną z inną związkiem wynikającym z udzielania gościnności- inaczej oznacza ono starego przyjaciela ? druha. Hospicja Opieka hospicyjna ? jest to pierwsza forma opieki paliatywnej- w dużej części oparta na działalności wolontaryjnej, działającej często w strukturach kościelnych i akcentujących problemy psychologiczne i duchowe. Pierwsze ho...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,