plik doc

Proces pielęgnowania interna

Proces pielęgnowania z Oddziału Chorób Wewnęrznych. Pacjent z niewydolnością serca w stopniu IV NYHA.
Problemy Cel działania Plan opieki Realizacja planu Uwagi 1.Duszność spoczynkowa wskutek przemieszczenia się krwi z dolnej części ciała do krążenia centralnego objawiająca się uczuciem braku tchu -zmniejszenie uczucia duszności -poprawa jakości życia chorego - stosowanie półwysokiego lub wysokiego ułożenia pacjenta w łóżku(2 poduszki) -podawanie tlenu-na zlecenie lekarza, -p...

plik doc

proces pielęgnowania

pacjent po udarze krwotocznym, proces pielęgnowania
PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA PO UDARZE KRWOTOCZNYM MÓZGU Pacjent l.65, trakcie pobytu w sklepie poczuł nagły, bardzo silny ból głowy, mdłości, wystąpiły wymioty i napad padaczkowy z krótką utratą przytomności. Chorego na oddział neurologii przywiozła karetka pogotowia. Dolegliwości: utrzymujący się ból głowy, nudności, wymioty, afazja, zaburzenia świadomości, sztywno...

plik doc

paliatywna

paliatywna
Tomasz Muszyński Pielęgniarstwo III rok Gr. VI OBSERWACJA Pacjent R.R., lat 33 na oddziale przebywa 5 tydzień z rozpoznaniem SM – stwardnienie rozsiane. Pacjent w stanie ogólnym ciężkim, chory leżący, brak reakcji ruchowych, kontakt słowny logiczny – łatwy do nawiązania, mowa niewyraźna powolna - poprawna, treści wypowiedzi adekwatne do treści rozmowy. Pamięć bez zaburzeń. Pan R.R. większość wolnego czasu spędza w łóżku, jednak nie narzeka na problemy ze snem...

plik odt

obs neurologia

obserwacja z oddziału neurologi
Marcin Dembski PWSZ Kalisz Pielęgniarstwo III Grupa I Obserwacja z dyżuru z dnia 05.01.2009 Imię i nazwisko:Z.M Wiek: 64 lata Rozpoznanie:Stan po niedokrwiennym udarze mózgu. Pacjent przyjęty na oddział dnia 30.12.2008. Na oddziale przebywa 6 dobę. Pacjent leżący przytomny, spokojny ,kontakt słowny utrudniony. Wymaga pomocy przy wszystkich czynnościach dnia codziennego. Chory z niedowładem lewostronnym ,ma...

plik odt

oparzenie elekt - Kopia.odt


oparzenie elektryczne obu kończyn górnych Pacjent M. K., lat 29, trzecia doba pobytu w w oddziale. Przyjęty 15 V 2009r. w trybie nagłym z powodu oparzenia łukiem elektrycznym obu kończyn górnych II / IIIst. ok. 18 % c.p.c. Chory wspinał się na słup elektryczny wysokiego napięcia celem dokonania samobójstwa. Pacjent mieszka z rodziną, jest po kilku próbach samobójczych,od trzech lat leczony psychiatrycznie, leki przyjmuje systematycznie. Chory spokojny, rozumie konieczność hosp...

plik doc

POZ proces

POZ
Pacjent: X Urodzony: 1950.03.30 Lat: 63 Pacjent mieszkający wraz z żoną w Kwidzyny na ulicy Malborskiej 10/2. Sytuacja materialna małżonków jest dobra. Pacjent leżący, wymaga zmiany pozycji, potrzebna jest pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych. Chory wymaga pomocy przy karmieniu , ma założony cewnik zewnętrzny, kontakt słowny jest zachowany, zorientowany co do miejsca, czasu i swojej osoby. Brak obrzęków na ciele, brak zmian grzybiczych na stopie, paznokcie zadbane. Brak omdl...

plik pdf

pytania dyplomowe

pytania na dyplom
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W SOSNOWCU Zarządzenie Dziekana nr 09/D/2013 z dnia 07.05.2013 r. Dotyczy: Zagadnień do części teoretycznej egzaminu dyplomowego na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pomostowe w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie § 34 poz. 4 i 5 Regulaminu Studiów przyjętego przez Senat Wyższej Szkoły Medycznej uchwałą nr 22/2012 z dnia 19.04.2012 roku oraz Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Rek...

plik pdf

przewlekła niewydolność serca

samopielęgnacja pacjenta z niewydolnością serca
Dorota Koper, Grzegorz Senatorski Problemy pielęgnacyjne u pacjentów z niewydolnością krążenia w świetle teorii Dorothy Orem Nursing problems of patients with circulatory failure in the light of Dorothea Orem’s Theory Dorota Koper, Grzegorz Senatorski Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii AUTOR DO KORESPONDENCJI: Dorota Koper ul. Poznańska 16/8 08-110 Siedlce e-mail: dorota.koper2@neostrada....

plik doc

skala ryzyka odleżyn cbo

skala ryzyka odlezyn cbo
Skala punktowa oceny ryzyka rozwoju odleżyn (wg Duth Consensus Prevetion of Bedsores CBO)   [Źródło: Górajek-Jóźwik J.,Ciechaniewicz W.,Waszczyk S. i wsp. Zasady postępowania pielęgniarskiego w odleżynach (stan zagrożenia odleżyną). [w] Zasady postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach klinicznych [red] Górajek-Jóźwik J.,Ciechaniewicz W. PTP, Warszawa 1999] Czynnik ryzyka 0 1 2 3 Stan psychiczny Dobry Obojętność, przygnębienie, dezorientacja, lęk G...

plik doc

Pacjent z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Proces pielęgnowania pacjenta
REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE PACJENTA Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE PACJENTA Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO Problem I. Problemy skórne (np. odleżyny) Cel: Poprawa funkcjonowania skóry i tkanek podskórnych Plan działania: • Kontrola stanu skóry – pozwala na szybką interwencję w przypadku stwierdzenia zmian mo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,