plik doc

?Terapeuta zajęciowy jako osoba w interakcji z pacjentem?

praca zaliczeniowa - terapia zajęciowa
Postępy fizjologii, neurologii, psychologii i innych nauk medycznych sprawiły, że dzisiaj na osobę niepełnosprawną nie patrzy się jak na całkowicie bierną, wegetującą w łóżku lub na wózku inwalidzkim a duże znaczenie obok rehabilitacji i leczenia podstawowego zyskała aktywność chorego. Aktywność, która przyczynia się do przywrócenia zdrowia i sprawności człowiekowi, umożliwiając mu włączenie się na równych z innymi prawach do życia społecznego. W miar...

plik pdf

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW


""."". PROBLEMY PIELEGNACYJNE PACJENTA Z WZW ELEMENTY ROZPOZNANIA 1.Przyjecie pacjenta do oddzialu CEL -nawiazanie kontaktu z chorym -uspokojenie chorego. .. REALIZACJA 2. Rezim sanitarny ~ -."'. 3.0bserwacja pacjenta -rozmowa z chorym -stworzenie atmosfery spokoju i zaufania -zapoznanie pacjenta z -zapewnieme POCZUCIa bezpieczenstwa topografia oddzialu tak aby -powiadomienie stacji mógl sie swobodnie poruszac; po oddziale ~\ sanitarno-epidemiologicznej -poinformowanie o koniecznos...

Ostatnie wyszukiwania