plik doc

Znaniecki Socjologia wychowania konspekt

Konspekt ze wstępu z ksiązki Floriana Znanieckiego \"Socjologia wychowania\"
Konspekt Florian Znaniecki ?Socjologia wychowania? - wstęp Wychowanie pozbawione aspektów pedagogicznych i planów jest jedynie okresleniem pewnych czynności wykonywanych przez pewnych ludzi zamiarem wywołania, zahamowania lub zmodyfikowania zaraz lub w odległej przyszłości czynności pzez wychowanka. Jest czynnością mającą na celu wywrzeć wpływ na innego czlowieka. Wychowanie postrzegane jako działalnośc społ...

plik odt

Opieka przedkoncepcyjna

Konspekt z opieki przedkoncepcyjnej
KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Miejscowość: Data:             Godzina: Grupa studencka: Osoba prowadząca: Przedmiot: Pielęgniarstwo Położnicze Temat: Opieka przedkoncepcyjna Typ lekcji: podający Rodzaj lekcji: Lekcja poświęcona opanowaniu wiedzy z zakresu opieki przedkoncepcyjnej. Cele kształcenia: Cel główny: Opanowanie wiedzy z zakresu opieki przedkoncepcyjnej. Cele szczegółowe: Sfera...

plik doc

Wynalazki - konspekt

Konspekt lekcji
Mój scenariusz prezentuje metodę JIGSAW ( puzzle) umożliwiającą uczenie się we współpracy.  Uczniowie zostają włączeni w proces uczenia się. Ich zadaniem jest przyswojenie i przekazanie kolegom części materiału, przez co stają się odpowiedzialni za swoją i ich wiedzę. Odpowiedzialność ta może motywować do bardziej wnikliwego i szczegółowego przyswajania wiadomości. Podstawowa zasada metody polega na tym, iż uczestnicy poszczególnych grup są ekspertami w zakresie określonego...

plik doc

przywileje szlacheckie

przywileje, statuty, demokracja szlachecka
KONSPEKT LEKCJI I CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie . Klasa: 1 b Nazwisko prowadzącego: Paweł Pajdzik Data: 26.03.2008r.; Temat lekcji: Przywileje szlacheckie. Unia Lubelska. Cele lekcji: - uczeń po lekcji powinien wiedzieć: ? jaki był podział społeczeństwa stanowego. ? dlaczego szlachta domagała się przywilejów. ? jakie przywileje nadano szlachcie w Koszycach w 1374...

plik doc

Cywilizacja oświecenia

konspekt gimnazjum
Konspekt lekcji historii klasa II gimnazjum Temat: Cywilizacja oświecenia Strategie-asocjacyjna, operacyjna, poszukująca Metody- podająca, poszukująca Forma pracy ? zbiorowa ,jednostkowa Środki dydaktyczne : podręcznik, tekst źródłowy -?Przewrót umysłowy w Polsce XVIII wieku?, portrety W. Bogusławskiego, H Kołłątaja, I. Krasickiego, St. Konarskiego, ilustracje polskich budowli w stylu klasycystycznym Cele lekcji : -ukazanie czasów stanisławowskich i rol...

plik doc

Konpekt lekcji historii 1 wojna światowa

Konspekt lekcji historii
Konspekt lekcji historii klasa III gimnazjum Temat: Pierwsza wojna światowa 1914- 1918 Strategie-asocjacyjna, operacyjna, poszukująca Metody- podająca, poszukująca Forma pracy ? zbiorowa ,jednostkowa Środki dydaktyczne- podręcznik ,materiały przygotowane przez nauczyciela Cele: Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i czytania ze zrozumieniem. Uczeń: -charakteryzuje rzeczywiste...

plik doc

konspekt cywilizacje starożytne

konspekt lekcji
KONSPEKT LEKCJI I CZĘŚĆ INFORMACYJNA       Klasa: I Technikum Żywienia;       Temat lekcji: Pierwsze cywilizacje;       Cele lekcji:       uczeń po lekcji pamięta:       pojęcia: cywilizacja, sieć irygacyjna, pismo, determinatywy.       uczeń po lekcji rozumie:       znaczenie poznanych pojęć;       dlaczego pierwsze cywilizacje powstały...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,