plik doc

farmakologiczne leczenie zatruć

farmakologiczne leczenie zatruć
FARMAKOLOGICZNE LECZENIE ZATRUĆ – dotyczy to : grzybów, śr. ochrony roślin, metale ciężkie, rozpuszczalniki, tlenek węgla, alkohole, leki psychotropowe, nasenne, pbólowe, środki czystości. Najczęściej drogą per os rzadziej oddechową. Postępowanie w zatruciach - możemy je podzielić na :       swoiste – czyli usunięcie z organizmu trucizny i zastosowanie swoistych odtrutek ( pierwsza pomoc usunąc truciznę lub jej zobojętnienie i osłabien...

plik doc

chirurgia

PROCES
Data Dyżuru Dane o pacjencie (określające jego stan bio- psycho- społeczny) Problemy pielęgnacyjne. Potrzeby Cel opieki Plan opieki (uwzględniający czas realizacji Realizacja i ocena wyników opieki pielęgnacyjnej Wtorek 31.05.05 Pacjentka przyjęty ( dn. 31,05,2005) w oddział Chirurgii Naczyniowej. Z rozpoznaniem Cholelithiasis Pacjentka została przyjęta z powodu bólów w podbrzuszu. Parametry życiowe w dniu dzisiejszym kształtują się następująco: Temperatura 36,2 s...

plik doc

Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową

Opis pielęgnowania dziecka z podstawowymi problemami występującymi w chorobie nowotworowej
PROBLEM CEL DZIAŁANIE Bolesność jamy ustnej spowodowana stanem zapalnym jako skutek działania cytostatyków       Zmniejszenie dolegliwości bólowych       Likwidacja stanów zapalnych       Obserwowanie i zapobieganie stanom zapalnym       Ocena stanu śluzówki       Toaleta Aphtinem 4-6x dziennie    ...

plik pdf

interna

badania patomorfologiczne, histopatologiczne
R.Koktysz WSHE Warszawa Rodzaje i przebieg badań patomorfologicznych Podział badań patomorfologicznych 1. 2. 3. badania histopatologiczne badania cytologiczne badanie posmiertne R.Koktysz WSHE Warszawa Badania histopatologiczne • • • • • Preparat chirurgiczny Biopsja chirurgiczna Biopsja gruboigłowa Biopsja wiertakowa Wyskrobiny • • • Zeskrobiny Preparat miażdżony Oligobiopsja R.Koktysz WSHE Warszawa • Badanie śródoperacyjne 1 Powstaw...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc

Pacjent Hospicjum B.H. lat 60. przebywa w hospicjum z powodu nowotworu prawego płuca. Chory jest leżący, wymaga całkowitej opieki. Nie ma z pacjentem kontaktu. Ma założoną sondę do żołądka, jest zacewnikowany. Oddycha przy pomocy rurki tracheotomijnej.
Problem pielęgnacyjny Cel opieki Realizowane działania Ocena Narażenie na powstanie odleżyn Zminimalizowanie ryzyka powstania odleżyn Profilaktyka przeciwodleżynowa. Codzienna toaleta całego ciała. Częsta zmiana pozycji ciała. Nac...

plik doc

PIELĘGNIARSTWO - pytania na obronę

PYTANIA I ODPOWIEDZI (50) z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO - zwięźle
Przedstaw cel, zasady i technikę wykonywania EKG (elektrokardiogram). Cel ? ocena rytmu serca, ocena ilości uderzeń serca (min, ocena zaburzeń przewodnictwa elektrycznego) ocena niedokrwienia mięśnia sercowego, ocena wtórnego uszkodzenia serca w przebiegu chorób ogólnych, zaburzeń elektrolitowych, przemiany materii. Zasady, technika? pacjent ma odsłonięte kończyny, leży na wznak, odsłania kl.p, na kończyny i klatkę...

plik doc

Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT

Problemy pielęgniarskie występujące najczęściej u pacjentów hospitalizowanych w OIT
Problemy pielęgniarskie występujące najczęściej u pacjentów hospitalizowanych w OIT Problemy związane z diagnostyką Potrzeba wykonania badań laboratoryjnych i bakteriologicznych Cel: przygotowanie pacjenta (psychiczne i fizyczne) właściwa technika pobrania i zabezpieczenia materiału do badań ochrona pacjenta i personelu przed zakażeniem Plan: poinformowanie pacjenta o sposobie po...

plik doc

Radiologia

Zagadnienia z radiologii
RADIOLOGIA FIZYKA PROMIENIOWANIA- Lampa rtg w szklanej bańce wypełnionej próżnią znajdują się anoda i katoda. Przez szkło wydobywają się promienie, które przenikają w ciało i dają zaciemnienie na zdjęciu. Katoda zbudowana jest z włókien wolframowych odrywają się cząsteczki elementarne i lecą w kierunku anody. Ognisko mieści się na anodzie. RTG PODZIAŁ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,