plik doc

Ostra niewydolność oddechowa


OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA (Insufficientia respiratoria acuta) Definicja: Niewydolność oddechową rozpoznaje się w razie stwierdzenia u pacjenta hipoksemii (pO2 we krwi tętniczej poniżej 50 mmHg), występującej pomimo oddychania 50%-wą mieszaniną tlenu, z towarzyszącą lub nie hiperkapnią we krwi tętniczej (powyżej 50 mmHg). Etiologia: Stany, w których występują zaburzenia wentylacji o charakterze obturacyjnym : obturacja górnych dróg oddechowych, np. we wrodzonych a...

plik doc

Ostra niewydolność oddechowa

wykład z anestezjologii na temat ostrej niewydolności oddechowej
Ostra niewydolność oddechowa Niewydolność oddechowa Sytuacja, kiedy układ oddechowy jest niezdolny do zapewnienia adekwatnej wymiany O2 i CO2 między otoczeniem a tkankami Przyczyny 1. Choroby związane głównie z retencją CO2 A. Zaburzenie czynności ośrodka oddechowego: hipowentylacja ośrodkowa organiczne uszkodzenie ośrodka oddechowego (guz, udar) zatrucia lekami przedłużone działanie anestetyków B. Upośled...

plik pdf

Ostra niewydolność oddechowa

ONO - podział, objawy, zasady leczenia
Michał Zaprzałka Ostra niewydolność oddechowa (ONO) Ostra niewydolność oddechowa (ONO) Podział Ostrej Niewydolności Oddechowej Pod względem stopnia nasilenia: całkowita częściowa Ostra niewydolność oddechowa jako stan zagrożenia życia Pod względem lokalizacji przyczyny: płucna pozapłucna Pod względem patofizjologii: zaburzenia wentylacji: postać obturacyjna postać nieobturacyjna – restrykcyjna – hypodynamiczna zaburzenia dyfuzji zaburzenia...

Ostatnie wyszukiwania