plik doc

PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

Prawo cywilne Pytania na egzamin oraz odpowiedzi, opracowany materiał na egzamin ustny
Prawo cywilne ? pytania na egzamin ustny Co to jest prawo zwyczajowe Co to jest osoba fizyczna Zdolność do czynności prawnych (pełna, ograniczona, brak) Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej Uznanie osoby za zmarłego 4 wady oświadczenia woli ? wymienić + omówić Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa Zasiedzenie Wywłaszczenie PRAWO ZWYCZAJOWE prawo...

plik doc

prawo cywilne

prawo cywilne
Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Regulacja prawno – cywilna oparta jest na stosunkach prawnych o charakterze majątkowym. Prawna równorzędność stron to cecha charakterystyczna prawa cywilnego. Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z dn. 23.IV.1964r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami. Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:       Część ogólna. Znajdują się...

plik doc

PRAWO CYWILNE zdolność do czynności prawnych ubezwłasnowolnienie uznan

wykład 4 i 5 1. Zdolność do czynności prawnych 2. Uznanie osoby fizycznej za zmarłą 3. Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej
Prawo cywilne wykład 4 i 5 ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Brak zdolności do czynności prawnych W polskim prawie zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione (art. 12 KC) Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych jest nieważna (ar...

plik doc

Zasiedzenie i przemilczenie w prawie polskim

Referat: zasiedzenie, przemilczenie
Zasiedzenie i przemilczenie w prawie polskim. Własność jest to pewnego rodzaju stosunek pomiędzy osobą a rzeczą, który polega na wyłączności posiadania, użytkowania i rozporządzania tą rzeczą. Własność można nabyć w wieloraki sposób, m.in. przez umowę przeniesienia własności -sprzedaż, zamiana, darowizna; nabyciu na mocy orzeczenia sądowego -np. orzeczenie o zniesieniu współwłasności; i wreszcie z mocy s...

plik docx

Prawo oświatowe – Arkadiusz Fastyn

„Podstawy prawne i organizacyjne oświaty” Źródła prawa oświatowego: konstytucja (art. 70 obowiązek nauki do 18 roku życia), ustawa o systemie oświaty, ustawy zwykłe, karta nauczyciela i ustawa szczególna prawa pracy (ustawa o zawodzie nauczyciela), prawo o szkolnictwie wyższym, akty podstawowe (rozporządzenia ministra edukacji, umowy międzynarodowe, statuty szkół, regulaminy szkół i rad pedagogicznych), część prawa administracyjnego (nierówno rzędność stron prawa), prawo cywilne (równorzędność...

plik doc

Prawo cywilne - wykład 3

ubezwłasnowolnienie, zdolność do czynności prawnych, uznanie za zmarłego
Prawo cywilne dnia:10 maj 2009 r. Wykład 3 Brak zdolności do czynności prawnej : W prawie Polskim nie mają zdolności do czynności prawnych osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie ( Art. 12 K.C). Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnej nie jest ważna ( art.14 K.C). Jednakże od tej zasady K.C. Wprowadza wy...

plik docx

Podstawy prawa- pytania i odpowiedzi

1.Co oznacza termin osoba fizyczna?, 2. Co oznacza zdolność prawna osoby fizycznej?3.Co ma wpływ zdolność na prawną?, 4. Co oznacza zdolność do czynności prawnych?5. Co oznacza termin ograniczona zdolność do czynności prawnych8.Czy zdolność do czynności

1.Co oznacza termin osoba fizyczna?

osoba fizyczna

plik doc

Prawo Administracyjne

Notatka z wykładu
PRAWO ADMINISTRACYJNE 21.03.2010 Metoda administracyjno-prawna- charakteryzuje się gładkością, która ujawnia się w różnym nasileniu. Władztwo administracyjne (imperium) to: 1)Możność jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej obywatela- stosunki sankcjonowane: Autorytatywność konkretyzacji prawa- to organ a nie strona rozstrzyga co jest uprawnieniem lub obowiązkiem w danej sytuacji, Decydujący charakter oświadczenia woli organu, Przywilej domniemani...

plik doc

Podmioty prawa cywilnego

Popraw osoby fizyczne bo ponoć pojecia jaki sa użyte sa niezbyt dokładne, reszta bez zarzutu
Część I Kodeksu Cywilnego, zwana także częścią ogólną charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na przyznaną mu przez prawo zdolność prawną traktowany jest, jako podmiot praw i obowiązków. Początek i koniec osoby fizycznej wyznaczają fakty biologiczne - urodzenie się i śmierć. Każda żyjąca osoba fizyczn...

plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

Prawo cywilne z umowami w administracji
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,