plik odt

Osobowość

Notatki o osobowości i różnych teoriach jej ujęcia w wielkim skrócie, definicja osobowosci, teoria cech, trójczynnikowa teoria osobowości, wielka piątka, poznawczo-informacyjna teoria osobowosci, konstruktywny alternatywizm wg Geogra Kelly\'ego.
OSOBOWOŚĆ – kompleks właściwości czlowieka, które zapewniaja organizacje i stalosc jego zachowania. Nadają przynajmniej niektórym elementom tego zachowania, piętno indywidualne. Zasadnicze miejsce zajmuja tu takie czynniki jak: temperament, zdolnosc...

plik doc

?Osobowość i motywacja terapeuty?

praca zaliczeniowa - psychologia - terapia zajęciowa
Osobowość człowieka kształtowana jest przez cechy biofizyczne jak też poprzez proces socjalizacji, która przystosowuje człowieka do życia w zbiorowości, umożliwia porozumienie się i inteligentne działanie w jej ramach, uczy jak się zachować, by osiągnąć cele życiowe. Socjalizacja jest to wchodzenie w kulturę, co rozumie się jako poznawanie i przyjmowanie przez jednostkę tradycji i wzorów kulturowych wyznaczających sposób jej zachowania si...

plik doc

struktura osobowosci neutorycznej według Karen Horney


Neurotyczna osobowość Karen Horney Neurotyczny ? człowiek znerwicowany, nerwowy, pewna sztywność reakcji, rozbieżność między tym, co się ma a tym co się chce osiągnąć Nerwica- sztywność reakcji, lęk i wszystko wyolbrzymiane Neurotyk to osoba cierpiąca Cechy osobowości neurotycznej: zależność od aprobaty brak poczucia bezpieczeństwa samopotwierdzenie niezdolność planowania agresja sfera seksualna Dla neurotyka miłość to konieczność życiowa-motto-? muszę być kochany? Lęk...

plik doc

typy osobowości- diagnoza


OSOBOWOŚĆ ANTYSPOŁECZNA A). Utrzymujący się wzorzec braku poszanowania i pogwałcenia praw innych ludzi, pojawiający się po 15 r.ż, przejawiający się minimum 3 z następujących kryteriów: 1. niezdolność do podporządkowania się normom społecznym, przejawia się zachowaniami stanowiącymi podstawy do aresztowania 2. zakłamanie objawiające się nagminnym kłamstwem, chęć oszukania kogoś dla zysku lub przyjemności 3. impulsywność, niezdolność planowania 4. skłonność do rozdrażnienia i agr...

plik doc

OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA

Notatki z WYKŁADÓW z przedmiotu OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA (dr Szlezyngier-Gralewska)
OSOBOWOŚĆ ?NARZĘDZIE PRACY PEDAGOGA ?Wykłady PEDAGOG ? pracownik instytucji oświatowej szkoły CO CHARAKTERYZUJE DOBREGO PEDAGOGA? dobry kontakt z uczniem obiektywny sprawiedliwy nie jest apodyktyczny, autorytarny wrażliwy na krzywdę innych przyjazny, partnerski empatyczny dyskretny otwarty umiejętność rozwiązywania problemów poszerzanie swojej własnej wiedzy, dokszt...

Ostatnie wyszukiwania