plik doc

Organy wymiaru sprawiedliwości - Sądy Powszechne

Praca zaliczeniowa. Sądy Powszechne
ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDY POWSZECHNE Pedagogika, spec. Pedagogika resocjalizacyjna Wymiar sprawiedliwości jest trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa, obok władzy ustawodawczej i wykonawczej Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały, zgodnie z konstytucją, są odrębną władzą niezależną od innych władz. Wydają orzeczenia w imieniu państwa. Trybunały s...

plik pdf

organy władzy wykonawczej, Organ Kontroli Państwowej

organy władzy wykonawczej; opracowanie Prezydent art.126-145, Rada Ministrów art.146-162 Organ Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa NIK art.202-206
Zgodnie z zapisami Konstytucji RP organami władzy wykonawczej są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako najwyższy przedstawiciel RP i Rada Ministrów kierująca administracją rządową. Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 126.-Art. 145. 1. Art. 126. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rz...

Ostatnie wyszukiwania