plik odt

zapalenie płuc

opis przypadku i plan opieki
Opis przypadku i plan opieki nad pacjentem z zapaleniem płuc. Opis przypadku: Pacjent lat 60, cierpiący na przewlekłe zapalenie płuc, osłabiony, w średnim stanie higienicznym. Temperatura ciała 39,5 °C, występują duszności przy większym wysiłku, ma spłycony oddech. Sytuacja bytowa pacjenta jest dobra, mieszka na 2 piętrze wraz z żoną która pracuje od godz 7°°-15°°. Pacjent obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, z zawodu jest spawaczem. Przed chorobą był...

plik doc

Opis przypadku i diagnozy pacjenta z rzs i udarem

Problemy pielęgnacyjne i opis pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów Problemy pielęgnacyjne i opis pacjenta z udarem
Opis przypadku Pacjent lat 67 przyjęty na oddział z afazją ruchową i niedowładem połowiczym lewostronnym. U pacjenta zaobserwowano asymetrię twarzy – opadnięcie kącika ust po lewej stronie. Objawy choroby pojawiły się rano, zapoczątkowane zaburzeniami mowy. Ciśnienie tętnicze krwi w chwili przyjęcia wynosiło 165/90 mm/Hg. Na podstawie badania neurologicznego oraz wynik...

plik doc

opis przypadku

diagnoza
Opis przypadku: Pan W.W. lat 48 został przyjęty na oddział wewnętrzny z silną dusznicą spoczynkową. Jest zorientowany, co do miejsca pobytu,kontakt słowny utrudniony z powodu silnej duszności.Chwilami jest niespokojny,widoczny niepokój na twarzy chorego. Podstawowe parametry:RR 110/85mmHG,tętno-126ud”,miarowe,słabo napięte,oddech przyspieszony. Utrzymują się stany podgorączkowe-temperatura ciała 37,9C,oraz suchy męczący kaszel. W chwili przyjęcia przy chorym obecna była żona i...

plik doc

interna

diagnoza
Opis przypadku: Pan W.W. lat 48 został przyjęty na oddział wewnętrzny z silną dusznicą spoczynkową. Jest zorientowany, co do miejsca pobytu,kontakt słowny utrudniony z powodu silnej duszności.Chwilami jest niespokojny,widoczny niepokój na twarzy chorego. Podstawowe parametry:RR 110/85mmHG,tętno-126ud”,miarowe,słabo napięte,oddech przyspieszony. Utrzymują się stany podgorączkowe-temperatura ciała 37,9C,oraz suchy męczący kaszel. W chwili przyjęcia przy chorym obecna była żona i...

plik doc

anoreksja

Anoreksja opis przypadku
JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY - DLACZEGO MŁODZIEŻ SIĘ GŁODZI? Jedni wymawiają słowo anoreksja z szyderstwem, przekonani, że to nie choroba, ale kaprys panienek goniących za modą na szczupłość. Inni - z przerażeniem, bo anorektyczki wydają się im tragicznymi ofiarami popkultury, Istota tej choroby perfekcjonistek leży w psychice. Współczesny kult ciała sprzyja jej tak, jak w średniowieczu sprzyjał kult ducha. Opisy choroby pojawiły się w literaturze medycznej prawie 100...

plik doc

opis przypadku - psychoterapia

I. DANE DEMOGRAFICZNE II. DANE Z WYWIADU MEDYCZNEGO III. WYWIAD PSYCHOLOGICZNY IV. DANE POCHODZĄCE Z OBSERWACJI PACJENTA PODCZAS ROZMOWY V. INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI VI. INTERPRETACJA VII. ZALECENIA
OPIS PRZYPADKU Imię osoby badanej: Jadwiga Data: 25.10.2010r.       DANE DEMOGRAFICZNE:       Płeć: kobieta       Wiek: 54 lata       Stan cywilny: mężatka       Liczba dzieci: 2      ...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii

Dokument zawiera opis przypadku i trzy wybrane oraz opisane problemy pielęgnacyjne pacjenta przebywającego na oddziale chirurgii.
H.W. wiek 45 lat. Powód przyjęcia do szpitala: silne bóle brzucha, wymioty, brak apetytu, tachykardia 122 uderzeń/min. Rozpoznanie lekarskie: chora przebywa czternastą dobę w szpitalu, z czego siódmą dobą po operacji resekcji jelita cienkiego i zespolenia, oraz wycięcia wyrostka robaczkowego. Historia choroby: pacjentka wcześniej nie chorowała, nie była...

plik odt

problemy pielęgnacyjne pacjenta z otepieniem starczym

opis jednostki chorobowej i proces pielęgnowania
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Pomostowe semestr I Problemy pielęgnacyjne pacjenta z otępieniem starczym Praca zaliczeniowa z pielęgniarstwa psychiatrycznego Ostrowiec Świętokrzyski 2012       Otępienie starcze jest najczęstszym schorzeniem psychicznym podeszłego wieku. 10% ludzi po 65. roku życia cierpi z powodu otępienia, prz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,