plik doc

PRZEMOC W RODZINIE

Napisane na psychologię ogólną...jeśli komuś się przyda to proszę bardzo=) została oceniona wysoko, więc myślę, że jest dobrze napisana;)
TEMAT: PRZEMOC W RODZINIE ?Dom - azyl, miejsce gdzie można czuć się bezpiecznie. Kiedy do jego wnętrza wdziera się łapa przemocy - już nie ma gdzie się, schować. Jej pazury pozostawiają ślady na całe życie.? Miłość, bezpieczeństwo, pomoc-z...

plik DOC

Motywy literackie - rodzina

motywy literackie
RODZINA Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie, dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Po raz pierwszy dom rodzinny pojawił się w twórczości Kochanowskiego, w jego fraszce Na dom w Czarnolesie. Odziedziczony po przodkach, nie ma marmurów ani złoconych ścian, ale można w nim żyć dostatnio i spokojnie w gronie rodzinnym, zachowując czyste sumiennie i życzli...

plik doc

Psyhoanaliza

Psychoanaliza pod lupą
Psychoanaliza pod lupą.? Autorzy: Na początek:? -? ?Panie profesorze? ??pyta wykładowcę student? ??czym jest nauka? ? ?Po chwili zastanowienia profesor odpowiada: -? ?Nauka jest szukaniem czarnego kota w ciemnym pokoju. -? ?A czym jest filozofia?? ??docieka dalej student. Profesor marszczy brwi i odpowiada: -? ?Filozofia jest szukaniem czarnego kota w ciemnym pokoju,? ?w którym żadnego czarnego kota nie ma. -? ?Czym jest wobec tego psychoanal...

plik doc

Traktaty kończące pierwszą wojnę światową

Jak wyżej
TRAKTATY KOŃCZĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ Pokój Wilsona - Nazwą 14 punktów Wilsona określa się program pokojowy, który przedstawił 8 stycznia 1918 roku w orędziu do Kongresu amerykańskiego prezydent Woodrow Wilson. Oto te punkty: "Naszym programem jest program pokoju światowego. Program ten - naszym zdaniem jedynie możliwy - jest następujący: 1. - Porozumienia pokojowe jawnie zawarte, po których nie będzie już żadnych, bez względu na ich naturę, porozumień tajnych, dyplomacja zaś będzi...

plik doc

SKRYPT-HUP

SKRYPT UŚ
        ? Adrian Piontek 1997 ? A. Piontek - Przedruk, kopiowanie w całości lub we fragmentach i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona tylko do użytku prywatnego.                           PAŃSTWO FRANKIJSKIE (OD V DO X w.)   Państwo Frankijskie, jako jedyne ze szczepowych państw germańskich, już w V w. rozpoczęło budowę ponad...

plik txt

biegunka

biegunka
Sławomir Mrożek Tango OSOBY MŁODY CZŁOWIEK, czyli ARTUR ELEONORA, matka Artura STOMIL, ojciec Artura OSOBA NA RAZIE ZWANA BABCIĄ, Czyli EUGENIA STARSZY PARTNER, CZyli EUGENIUSZ PARTNER z WĄSIKIEM, czyli EDEK ALA, kuzynka i narzeczona Artura AKT I Scena przedstawia wnętrze dużego pokoju o wysokim suficie. Prawej jego ściany nie widać (wszystkie określenia "po prawej", "po lewej", teraz i w dalszym ciągu - patrząc od widowni). Przestrzeń na prawo ucięta ramą sceny, jakby...

plik doc

Wychowanie ekologiczne

Referat wychowanie ekologiczne
Termin „ekologia” został wprowadzony przez Ernesta Haeckla w 1869 roku. Ekologia- termin wywodzący się od greckiego „aikos” – dom, środowisko i „logos” słowo albo opowieść. Jest to opowieść o domu jakiejś żywej istoty. Dom jest tu oczywiście przenośnią i oznacza całość otoczenia organizmu jako środowisko żywe i nieożywione.” T. Umiński: Ekologia. Środowisko. Przyroda. Podręcznik dla szkół średnich. WSiP, Warszawa 1995, Ekologia – jest dziedziną biolo...

plik doc

Wychowanie ekologiczne

Referat wychowanie ekologiczne
Termin „ekologia” został wprowadzony przez Ernesta Haeckla w 1869 roku. Ekologia- termin wywodzący się od greckiego „aikos” – dom, środowisko i „logos” słowo albo opowieść. Jest to opowieść o domu jakiejś żywej istoty. Dom jest tu oczywiście przenośnią i oznacza całość otoczenia organizmu jako środowisko żywe i nieożywione.” T. Umiński: Ekologia. Środowisko. Przyroda. Podręcznik dla szkół średnich. WSiP, Warszawa 1995, Ekologia – jest dziedziną biolo...

plik doc

Założenia pedagogiki Korczaka

Założenia pedagogiki Korczaka
Janusz Korczak – informacje Janusz Korczak znany również jako "Stary Doktor". Był lekarzem i pedagogiem, jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit. Urodził się 22 lipca 1878r. albo 1879r. w Warszawie.. Pochodził z rodziny zamożnego adwokata pochodzenia żydowskiego,. Całe życie Korczaka związane było Warszawą. Gdy Henryk miał lat 18,umarł mu ojciec .Utrzymanie rodziny spadło na barki Henryka, studenta medycyny. Udzielał korepetycji . Już w tym czasie...

plik doc

Historia administracji

Materiał do nauki
Administracja Księstwa Warszawskiego: Księstwo utworzono z ziem byłego zaboru pruskiego po pokoju z Napoleonem w Tylży w 1807 r. Ustawa konstytucyjna została podpisana w Dreźnie 22 lipca 1807 r. Opracowana została w kancelarii cesarza i tylko w niewielkim stopniu uwzględniała propozycje strony polskiej. Tekst Konstytucji opublikowano w ?Moniteur? i warszawskich gazetach ? po francusku i w tłumaczeniu polskim. Po wprowadzeniu porządku konstytucyjnego ponownie opublikowan...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,