plik odt

choroba parkinsona opis krotko

krotki opis choroby parkinsona
OPIS CHOROBY Choroba Parkinsona Choroba Parkinsona jest nieuleczalnym schorzeniem neurologicznym. Powoduje ją zwyrodnienie części mózgu zwanej istotą czarną w wyniku starzenia się. Choroba polega na stopniowym zanikaniu komórek nerwowych odpowiedzialnych za wytwarzanie dopaminy - związku chemicznego, który jest przekaźnikiem miedzy komórkami nerwowymi odpowiadającymi za kontrolę ruchu. W wyniku tego stężenie dopaminy maleje i przy obumarciu około 70-80% kom...

plik doc

praca na gramatykę opisową

Jest to rozbiór fragmentu tekstu na gramatyczne części - standardowa praca domowa zadawana na zajęciach z gramatyki opisowej.
?Gdy się przyjrzeć mu z bliska, owe gigantyczne kamienne bloki rozbite są na osobne bastiony, iglice, turnie, przeorane niezliczonymi bruzdami bezdennych przepaści. Wyobraźcie sobie wreszcie, że na tych różnych wierzchołkach, tu i ówdzie, ponadludzkim, karkołomnym wysiłkiem pobudowano klasztory i niewielkie kościoły, które w urwiste podłoże wczepiły się jak jaskółcze...

plik pdf

Opis silnika BMW RR BR715A1-30

Krótki opis konstrukcji silnika, podstawowe wymiary geometryczne oraz parametry pracy.
WSPÓŁCZESNE LOTNICZE ZESPOŁY NAPĘDOWE Kieś Dariusz I MULD-A Rzeszów, 22.03.2011r. OPIS SILNIKA BMW ROLLS-ROYCE BR715A1-30 Opis konstrukcji: Silnik BR715 jest wersją rozwojową silnika BR710. Nowa wersja została uruchomiona po raz pierwszy w 1997 roku, a weszła do służby w 1999. Jest to dwuwirnikowy silnik wentylatorowy. Na wirnik niskiego ciśnienia składa się jednostopniowy wentylator, dwustopniowa spr...

plik doc

opis techniczny

opis techniczny do projektu budowlanego(domek jednorodzinny parterowy)
PROJEKT BUDOWLANY DOMU JEDNORODZINNEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Projekt przygotowany przez : Ilona Wojciechowska Rok akademicki : 2009/2010 Gliwice 2009r. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego Inwestycja: Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy. Adres inwestycji: Zabrze, ul. Szczęść Boże 1, działka nr 78/9...

plik doc

opis_i_analiza_przypadku

Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.       Identyfikacja problemu W swojej pracy terapeutyczno – wychowawczej spotkałam się z wieloma rodzajami zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających stosowania różnorodnych metod i organizacji pracy. Z dniem 01.09.2005r. stanęłam przed kolejnym wyz...

plik docx

pediatria - opis przypadku

Opis przypadku 6-letniej dziewczynki z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej.

Dziewczynka 6. letnia z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej przyjęta została wczoraj do leczenia szpitalnego z powodu nawrotu choroby nowotworowej po pierwszej remisji trwającej rok od zakończenia leczenia. Od wczoraj gorączkuje do 39 st. C. W nocy spała z przerwami. Na skórze liczne wybroczyny krwawe. Dzisia...

plik doc

opis_przypadku zapalenie oskrzeli

opis_przypadku zapalenie oskrzeli
Opis przypadku. Pacjent J.C. Lat 84.Zgłosił wizytę domową do lekarza POZ z powodu duszności i kaszlu. Parametry życiowe: RR 155/90, Tętno-126u/minTem.37,8C. Pacjent osłabiony, brak apetytu, wezwano lekarza rodzinnego z powodu, że pacjent jest po amputacji kończyny dolnej w wyniku działań wojennych.Porusza się na wózku inwalidzkim Mieszka z żoną w mieszkaniu dwupokojowym na trzecim piętrze. Jest na emeryturze, warunki socjalno-bytowe dobre.Mieszkanie c...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,