plik odt

postępowanie z raną pooperacyjną

Samopielęgnacja pacjenta z raną pooperacyjną po wyjściu ze szpitala.
POSTĘPOWANIE Z RANĄ POOPERACYJNĄ-ZALECENIA DLA PACJENTA I Rana pooperacyjna z pozostawionymi szwami : 1. Przed zmianą opatrunku dokładnie umyć ręce. 2. Założyć jednorazowe, sterylne rękawice. 3 .Usunąć opatrunek założony w szpitalu. 4 .Ranę pooperacyjną i pole wokół rany zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym - w kierunku od rany na zewnątrz ( Octenisept– spray, Spirytus Salicylowy ). 5 .Odczekać do momentu wysch...

plik docx

obrzęk limfatyczny

Co to jest obrzęk limfatyczny?

Co to jest obrzęk limfatyczny?

Obrzęk limfatyczny jest to nadmierne gromadzenie się płynu śródtkankowego w skórze i tkance podskórnej, w skutek niewydolności układu limfatycznego. Prowadzi do zmian troficznych skóry, zwłóknień, rozwoju stanów zapalnych, słoniowacizny.

Przyczyny:

Wrodzony obrzęk limfatyczny jest spowodowany zaburze...

plik doc

Opieka na pacjentem po usunięciu tarczycy

opieka nad pacjentem po peracji tarczycy
Opieka po chirurgicznym usunięciu tarczycy Badania obrazowe – USG Dokonuje oceny:       powiększenia gruczołu,       obecności w jego obrębie tworów guzowatych (litych, torbieli),       identyfikacji struktury miąższu tarczycy (echogenność obniżona typowa dla stanu po zapaleniu tarczycy, obecność zwapnień – mikrozwapnienia wymagają diagnostyki w kierunku ewentualnej obecności raka, makrozwapnienia...

plik doc

dekontaminacja


Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.). Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników[1]. Dezynfekcja ni...

plik odt

Opieka nad pacjentem po resekcji guza jelita grubego , Chirurgia

Opieka nad pacjentem po resekcji guza jelita grubego
Opieka nad pacjentem po resekcji guza jelita grubego z wyłonieniem kolostomii. Słowo stomia pochodzi z języka greckiego i oznacza otwór. Stomia jelitowa inaczej nazywana sztucznym odbytem jest to chirurgiczne wyprowadzenie światła jelita cienkiego lub grubego poza jamę brzuszną. Wykonana jest w celu odbarczenia przewodu pokarmowego i umożliwienia pasażu treści pokarmowej. W zależności od miejsca wyłonieni...

plik docx

zakrzepica żył

zasady postępowania z pacjentem z zakrzepicą żył

Aleksandra Kiełbasa

1. Pielęgnowanie pacjenta z żylakami kończyn dolnych.

Opieka pielęgniarska nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym powinna się skupić na kilku ważnych elementach:

• Kontrola świadomości chorego.

• Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego:

- ciśnienie tętnicze;

- tętno;...

plik doc

proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani

pacjent z rakiem krtani
Anna Małek Pielęgniarstwo V semestr Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu Proces pielęgnowania Opieka paliatywna Miejsce prowadzenia procesu pielęgnowania: Hospicjum stacjonarne Cordis, Katowice, ul. Ociepki 2. Dane pacjenta: Imię i nazwisko: Ryszard S. Adres: Sosnowiec, ul. Różana 2/22 Wiek: 55 lat Zawód: elektryk Miejsce pracy: brak danych (za względu na brak możliwości zebrania wywiadu od pacjenta i jego rodziny) Data przyjęcia do hospicjum: 02.12.2...

plik doc

pediatria niedoczynność tarczycy


Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) jest to zespół kliniczny spowodowany długotrwałym niedoborem hormonów tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3). Niedobór tych hormonów w organizmie prowadzi do wielu zaburzeń ogólnoustrojowych oraz nieprawidłowej czynności wielu narządów  i układów. Niedoczynność tarczycy może być następstwem uszkodzenia samego gruczołu tarczycowego (niedoczynność pierwotna) lub układu sterującego podwzgórze – przysadki (niedoczynność wtórna). W niedoczynności wtórnej m...

plik doc

pediatria niedoczynność tarczycy


Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) jest to zespół kliniczny spowodowany długotrwałym niedoborem hormonów tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3). Niedobór tych hormonów w organizmie prowadzi do wielu zaburzeń ogólnoustrojowych oraz nieprawidłowej czynności wielu narządów  i układów. Niedoczynność tarczycy może być następstwem uszkodzenia samego gruczołu tarczycowego (niedoczynność pierwotna) lub układu sterującego podwzgórze – przysadki (niedoczynność wtórna). W niedoczynności wtórnej m...

plik doc

Amputacja

Amputacja - rodzaje
Amputacja polega na usunięciu całego narządu lub jego części. Nazwa ta jest używana przede wszystkim do usunięcia kończyny górnej lub dolnej, przebiegającej z przecięciem kości i wytworzeniem kikuta. Amputacja = wyłuszczenie. Wskazania: Bezwzględne: amputacja dokonana przez uraz, rozległe zmiażdżenia kończyn, niedokrwienie w przebiegu cukrzycy, zgorzel gazowa o gwałtownym przebiegu, z bezpośrednim zagrożeniem życia, nowotwory, rozległe i głębokie oparzenia, odmrożenia...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,